20 mei 2024

‘Het schoolboek verdwijnt niet helemaal’

DEN BOSCH | ACHTERGROND | In januari is de Jaarbeurs in Utrecht weer het toneel voor de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Meer dan voorheen, zo is de verwachting, pakken educatieve uitgevers uit met digitale leermiddelen. Want het lijkt erop dat het digitale tijdperk nu echt zijn intrede gaat doen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 
Jan van Miert, uitgeefmanager voortgezet onderwijs van uitgeverij Malmberg, denkt dat die omslag zich de komende jaren zal voltrekken. De Bossche uitgever won dit jaar twee belangrijke prijzen voor haar innovatieve producten.“We merken een sterk groeiende vraag van scholen naar digitale methodes. Er zijn zelfs scholen die liever nog vandaag helemaal digitaal zouden willen gaan”, zegt Van Miert.
 
Die methodes zijn ingebed in een electronische leeromgeving. Om toegang te krijgen tot zo’n leeromgeving dient de school voor docenten en leerlingen licenties af te sluiten. “Voorheen duurde het soms een hele tijd voor de inlogcode geactiveerd werd en nu zien we aan het begin van het schooljaar dat leerlingen massaal op het systeem inloggen”, zegt Van Miert.
 
Het is volgens Van Miert een krachtig signaal van de snelle acceptatie van het digitale onderwijs. Malmberg, toonaangevend in het voortgezet onderwijs, heeft bij de overgang van dit jaar al 30 procent meer e-licenties verkocht. Er zijn verschillende verklaringen dat het ideaal van het digitale onderwijs nu een schwung krijgt.
 
Zelfstandig
 
“Nu bestaat het leermateriaal nog uit een mix van boeken en digitale programma’s. Dat gaat verschuiven. Het boek zal in de toekomst niet verdwijnen, maar het heeft dan vooral een aanvullende functie”, zegt Van Miert. De nieuwste generatie methodes van Malmberg begint met een gezamenlijk deel dat de docent met zijn leerlingen doorloopt.

Op een bepaald moment kan de leerling een tussentijdse diagnostische toets doen. Die geeft aan waar de leerling staat, vervolgens is er een keuze om verder te gaan met diepgravender stof of juist met stof die bedoeld is om de basiskennis en basisvaardigheden alsnog onder de knie te krijgen.
 
“De leerlingen werken dan helemaal zelfstandig, maar de docent kan via het computersysteem de vorderingen volgen. De gegevens worden automatisch vastgelegd dus dat neemt hem werk uit handen. Een docent heeft zo meer tijd om zwakkere leerlingen extra te begeleiden of om zijn aanpak uit te bouwen of te verrijken”.
 
Een groot voordeel van digitalisering is de flexibilisering van de lesstof. “Voor het eerst is het gemakkelijk om het onderwijs écht af te stemmen op de individuele leerling”, zegt van Miert.

iPad en iPhone
 
Zitten leerlingen straks op school de hele dag achter de computer?
“Nee. We weten uit onderzoek dat er na een aantal uren een verzadiging optreedt, dan neem je niets meer op. Het mooie is dat een docent met digitale leermiddelen veel meer kan variëren in zijn didactische aanpak en daardoor is hij beter in staat de aandacht van de leerling vast te houden.”
 
Wordt het lesmateriaal goedkoper?
“Het is een hardnekkig misverstand dat digitaal materiaal goedkoop of zelfs gratis zou kunnen zijn. De ontwikkelkosten van een methode zijn hoog, er zijn veel mensen bij betrokken en die zijn er al gauw 2,5 tot 3 jaar mee bezig. Wij willen als educatieve uitgevers kwaliteit garanderen.”
 
Is dat materiaal ook geschikt voor mobieltjes en iPads?
“Daar kijken we zeker naar. We hebben bijvoorbeeld bij wijze van proef Woordtrainers Engels ontwikkeld voor iPad en iPhone. De leerlingen zijn er enthousiast over. Eind dit jaar beslissen of we dat gaan uitbreiden, ook voor andere talen.”
 
 

Deel dit artikel