23 juni 2024

Markland College scherpt het rookverbod aan

OUDENBOSCH | NIEUWS | Het Markland College (Oudenbosch en Zevenbergen) voert met ingang van dit jaar een strikter rookbeleid. Het is nu niet alleen in de schoolgebouwen verboden om te roken, zoals de Tabakswet voorschrijft, maar dat is taboe op het hele schoolterrein.

En die maatregel heeft betrekking op zowel leerlingen als het personeel en geldt voor alle vestigingen. Met die kanttekening dat er voor de bovenbouwleerlingen havo en vwo in Oudenbosch nog een overgangsjaar van kracht is. “We hebben al ervaring opgedaan op een vmbo-locatie en dat is prima bevallen”, zegt Geert Steenbakkers, die nog tot 1 november deel uitmaakt van het college van bestuur.

“Maar dat hebben we wel gekoppeld aan een poortbeleid, dat wil zeggen dat de leerlingen onder schooltijd niet van het terrein afmogen. Daardoor voorkomen we dat leerlingen buiten de poort een sigaret opsteken en in de buurt gaan rondhangen.”

Met dit ‘zero tolerance’ beleid loopt het Markland niet voorop, er zijn nog enkele scholen in Brabant die de touwtjes hebben aangetrokken. In Brabant zijn dat onder andere het VMBO College in Boxtel, het Fioretti in Veghel, het Van Maerlant in Den Bosch en het Beatrix College in Tilburg. Maar het merendeel gaat toch niet verder dan de wettelijke verplichting.

Vlaanderen

Anders dan in Vlaanderen waar het parlement in 2008 met een overweldigende meerderheid heeft ingestemd met een radicaal rookverbod op alle scholen. Binnen noch buiten het schoolgebouw mag er een sigaret, sigaar of pijp worden opgestoken. De maatregel gaat namelijk zover dat ook de speciale rookhoeken of -lokalen voor het personeel dichtgaan en dat zelfs tijdens excursies of buitenlandse reizen roken taboe is.

Dat is hier nog niet aan de orde, ook niet op het Markland College. Personeelsleden mogen nog wel roken op daartoe aangewezen plekken. “Dat is in de open lucht, in een soort bushokjes. Nee, we hebben geen speciale afscheiding in de lerarenkamers`, zegt Steenbakkers.

Duurzaamheid

Het Markland wil met deze anti-rookaanpak het duurzaamheidprofiel van de school benadrukken. “Roken is gewoon ongezond”. Er is nauwelijks protest geweest van leerlingen en personeel tegen de aanscherping van het beleid. “Er wordt onder het personeel nog maar weinig gerookt, ik schat dat het nog maar om tien procent van de mensen gaat.”

Eerder al is met de cateraar afgesproken dat de schoolkantine aandacht schenkt aan gezond voedsel. Bovendien komen er in het assortiment ook fair tradeproducten. “Al hebben we de frikadellen nog niet weg kunnen krijgen” zegt Steenbakkers met een lach.

Deel dit artikel