19 juli 2024

In Transferium komen onderwijs en jeugdzorg bij elkaar

TILBURG | NIEUWS | De opening van het Transferium in Tilburg, vrijdag 1 oktober, had een historisch tintje. Want in deze nieuwe time out-voorziening voor vastgelopen jongeren werken onderwijs en jeugdzorg nauw samen.
 
En dat is een doorbraak, merkte Roel van Gurp, directeur van Stichting Kompaan en De Bocht op, de organisatie die jeugdzorg biedt voor jongeren tot 18 jaar. “Jaren zijn we langs elkaar heen gegaan. Dat gaat nu veranderen. Niet omdat we als bestuurders nu elkaar hebben gevonden, maar omdat hier op de werkvloer wordt samengewerkt. Want daar moet het gebeuren.”
 
Te lang is uitgegaan van de aparte leefwerelden de jongere: op school, thuis of in de vrije tijd. Alsof die niet met elkaar te maken zouden hebben. Dat als de jongere in zijn ene leefwereld in problemen raakt, dat geen doorwerking zou hebben naar de andere situatie in de andere leefwerelden. Dus moet ook de aanpak van die problematiek integraal zijn.
 
Schotten weg
Deze omslag is ook zichtbaar in de andere regio’s in Brabant waar onderwijs en jeugdzorg de traditionele schotten weghalen in het belang van het kind met een hulpvraag. Het Transferium valt organisatorisch onder de Onderwijsgroep Tilburg.
 
De voorziening is door de lokale overheid voor een periode van vier jaar gegarandeerd, zei Jan van Emde, directeur van expertisecentrum Frater van Gemert (onderdeel van de Onderwijsgroep). En dat was voor hem een geruststellende gedachte want van Haagse subsidies weet je nooit hoe lang die in stand blijven.
 
Crisissituatie
Het Transferium is bedoeld voor scholieren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in een crisissituatie zijn beland en waardoor ze tijdelijk niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen, maar waarvan niet meteen duidelijk is wat de oorzaak van de problematiek is.
 
In het Transferium wordt onderzocht wat er aan de hand is en welke aanpak nodig is, maar het onderwijs aan de betrokken leerling loopt gewoon door. Daarmee wordt voorkomen dat er door de interventie een leerachterstand ontstaat.
 
De voorziening is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in de werkgebieden van de samenwerkingsverbanden VO van Midden-Brabant en De Langstraat. Bij uitzondering kunnen ook mbo’ers in aanmerking komen voor een plaats. Naast Transferium zijn er nog de voorzieningen Rebound, Op de rails en Herstart, ieder voor een specifieke doelgroep.
 
Transferium is ondergebracht in een vleugel van het vroegere Pauluslyceum aan de Wandelboslaan in Tilburg. De leiding is in handen van Alex Laanen. (Bereikbaar via alaanen@transferiumtilburg.nl).

Deel dit artikel