15 juli 2024

Aantal eenpitters in het primair onderwijs in Brabant daalt gestaag

 NIEUWS | Het aantal eenpitters in het primair onderwijs in Brabant daalt nog steeds. Op dit moment hebben van de ongeveer 900 basisscholen in deze provincie er een vijftigtal nog een zelfstandig bestuur.
 
Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van uitvoeringsorganisatie DUO-CFI door Onderwijs Brabant op basis van de situatie per 1 september. Landelijk zijn er ongeveer zeshonderd eenpitters op een totaal van ongeveer 7500 basisscholen. In Brabant is het aantal eenpitters kleiner dan het landelijk gemiddelde. Zelfstandige besturen met één school zijn vooral te vinden in het christelijk onderwijs.
 
Dat aantaI van vijftig is overigens al weer achterhaald want van minstens twee zelfstandige schoolbesturen is bekend dat ze zich gaan aansluiten bij een groter schoolbestuur. Het gaat om openbare basisschool Wildschut in Gilze en om de Vrije School Tiliander in Tilburg die beide opgaan in het schoolbestuur Tangent (Tilburg e.o.).
 
Voor beide besturen is de belangrijkste overweging om de bestuurlijke zelfstandigheid op te geven de financiele kwetsbaarheid en de steeds hogere eisen die door de overheid gesteld worden aan de kwaliteit van het bestuur. In Vught is de hele kleine Daltonbasisschool onlangs opgeheven. 
 
Meer fusies
Naar verwachting zijn er binnen afzienbare termijn meer eenpitters in Brabant die zich om die reden aansluiten bij een groter bestuur. Maar ook besturen met enkele scholen onder hun hoede zijn op soms op zoek naar een grotere partner om mee te fuseren. Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost (SKOTZO, 6 scholen) heeft de intentie om samen te gaan met het bestuur Xpect Primair in Tilburg (20 scholen).
 
Toch zijn er wel degelijk nog eenpitters die tegen de trend van bestuurlijke schaalvergroting in standhouden. Zoals bijvoorbeeld de katholieke basisschool Laurentius in het Bredase Ginneken, de eveneens katholieke Silvester Bernadetteschool in Helmond en christelijke basisschool De Rank in Helmond. Scholen met relatief veel leerlingen, respectievelijk 840, 350 en 570.
 
Maar volgens Fons Fluitman, directeur van BS Laurentius en voorzitter van het Netwerk Kleine Besturen in Zuidwest Nederland, kan een eenpitter met bijvoorbeeld tweehonderd leerlingen wel degelijk bestaansmogelijkheden hebben. “Dat hangt van de lokale omstandigheden af.” Tweehonderd leerlingen is de gemiddelde omvang van een basisschool in Nederland, zo blijkt uit cijfers van de PO-raad.
 
Vraagtekens
De overheid heeft de vorming van grote schoolbesturen vanaf midden jaren negentig gestimuleerd, ook met extra middelen. Een belangrijk argument was dat grote besturen meer slagkracht hebben en financiele risico’s beter kunnen tackelen. De overtuigde eenpitters hebben daar altijd vraagtekens bij geplaatst en zeggen dat recente ontwikkelingen hen gelijk geven.
 
“Nu het rijk het budget voor bestuur en management in twee jaar tot nul reduceert, kunnen grote besturen in problemen komen. Want waar moeten de kosten van die bestuursbureaus nu van betaald worden?”, zegt Willy van der Linden, directeur van de Silvester Bernadetteschool.
 
Diverse grote besturen zien zich genoodzaakt om te saneren. Bekend voorbeeld is het bestuur Veldvest in Veldhoven (16 scholen) dat flink het mes moet zetten in de personeelsformatie. Vanwege gemaakte fouten is de voorzitter van het college van bestuur opgestapt.
 
Lees hier de reacties van enkele directeuren.

Waar zitten de eenpitters? Situatie op 1 september 2010 (Bron: DUO-CFI)
 

Almkerk (2), Andel (2), Best (1), Boxmeer (1), Boxtel (1), Breda (2), Breugel (1), Eindhoven (5), Geertuidenberg (1), Gemert (1), Gilze (1) Hapert (1), Helmond (6), Kruisland (1), Liempde (1), Nieuwendijk (1), Oosterhout (1), Raamsdonk (1), Rijsbergen (1), Roosendaal (1), Den Bosch (1), Sleeuwijk (1), Sprang-Capelle (3), Steenbergen (1), Terheijden (1), Tilburg (2), Uden (1), Veen (1), Waalre (1), Waalwijk (1), Waspik (1), Werkendam (1), Wijk en Aalburg (1), Woudrichem (2).
 

Deel dit artikel