18 april 2024

Directeur stichting Bravoo: meer schoolbesturen in rode cijfers

KAATSHEUVEL | NIEUWS | De stichting Bravoo (openbaar onderwijs) is niet het enige schoolbestuur dat op dit moment in de rode cijfers zit en ingrijpende maatregelen moet nemen. “Ik hoor van collegabestuurders dat ze ook veel moeite hebben om hun begroting rond te krijgen”, zegt Robert Venema, algemeen directeur van Bravoo.
 
De stichting kwam onlangs in het nieuws toen een raadslid in de gemeente Dongen tijdens een vergadering meldde dat Bravoo in 2008 en 2009 een tekort heeft van 422.000 respectievelijk 446.000 euro. En dat in 2010 een tekort van ongeveer 130.000 euro is v oorzien. De verslaggever van BN/De Stem die de vergadering bijwoonde pikte dat bericht op en zette het in de krant.
 
Algemeen directeur Venema begrijpt dat het zo gegaan is, maar vindt het wel vervelend dat de indruk is gewekt dat alleen de stichting Bravoo nu stevig moet bezuinigen. “De hele sector staat voor een grote opgave om een oplossing te vinden voor de door Den Haag opgelegde bezuinigen. Ook besturen van andere denominaties worstelen daarmee, maar dat is nauwelijks zichtbaar.”
 
Verantwoording
Venema wijst er op dat zijn stichting als instelling van openbaar onderwijs verantwoording aflegt aan de gemeenten en dat betekent dat de gegevens op een bepaald moment naar buiten komen. “Daar heb ik overigens op zich geen moeite mee, want wij staan voor transparantie.”
 
Bravoo is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en Geertruidenberg. Bij dit bestuur zijn twaalf scholen aangesloten met in totaal ongeveer 2300 leerlingen en 138 fte’s. Het is een bestuur op afstand: de gemeenteraden houden toezicht en twee keer per jaar is er overleg met de onderwijswethouders. En die waren, benadrukt Venema, al in het voorjaar op de hoogte gebracht van de cijfers over 2009. Vanaf 1 januari a.s. stapt Bravoo over op een raad van toezicht/college van bestuur-model, als uitvoering van de nieuwe wet Goed Bestuur.
 
Bezuinigingen
De financiële perikelen zijn volgens de algemeen directeur vooral door twee maatregelen van OCW veroorzaakt. De afschaffing van het budget voor bestuur en management en de verandering van de groeiregeling. Wat dit laatste betreft: tot voor kort kreeg een school die groeide in leerlingenaantal extra budget. Nu wordt dat beoordeeld op het niveau van het bestuur. “Dus als één school groeit, maar een andere school krimpt en per saldo het leerlingenaantal gelijk blijft, krijg je geen extra budget meer”.
Openbare basisschool De Krullevaar in Sprang-Cappele
Venema heeft weinig goede woorden over voor het gewijzigde beleid. “Jarenlang heeft de overheid de bestuurlijke fusies gestimuleerd en nu schrappen ze het extra budget bijna van de ene op de andere dag”. Alle bovenschoolse bestuurskosten moeten nu volledig uit de bekostiging van de afzonderlijke scholen komen.
 
De algemeen directeur geeft aan dat Bravoo het bestuursbureau zeker niet te zwaar heeft opgetuigd. “Dat bestaat uit een secretaresse, een administratief medewerkster, een controller en een algemeen directeur.” Die controller en administratief medewerkster zijn er sinds kort want voor 1 januari maakte Bravoo gebruik van de diensten van een administratiekantoor.
 
Pijnlijke maatregelen
De tegenvallende cijfers dwingen het bestuur tot pijnlijke maatregelen. Er wordt scherp gekeken naar kosten voor beheer en onderhoud van de gebouwen. En, ingrijpender, is het schrappen van tijdelijke contracten, omgerekend twaalf fte. “De kwaliteit van het onderwijs mag er niet onder lijden, al zal deze maatregel wel tot gevolg hebben dat we niet overal de ideale groepsgrootte kunnen realiseren. We moeten hetzelfde werk met minder mensen doen.”  
 
Venema zegt dat op dit moment de vraag over het zoeken naar een fusiepartner niet aan de orde is. “Wel hebben we dat in het kader van ons strategisch beleid op de agenda gezet. Dat heeft ermee te maken dat uit onderzoek blijkt dat je als schoolbestuur het best kunt functioneren met een omvang van ongeveer 3500 leerlingen.”
 

Deel dit artikel