21 juni 2024

Cédicu ondersteunt rekenonderwijs met (animatie)filmpjes

INNOVATIE | Voorbeeld van vernieuwing, digitaal lesmateriaal

HELMOND | NIEUWS | Het bedrijf Cédicu in Helmond heeft een nieuw audio-visueel product ontwikkeld ter ondersteuning van het rekenonderwijs. Het zijn korte (animatie)filmpjes waarin op alledaagse wijze uitleg wordt gegeven over onderdelen uit het rekenprogramma van de basisschool.
 
De aanpak van deze rekenmodule is gebaseerd op het bekende concept van Cédicu met als motto Laat eens zien! Het bijzondere is dat de Leerlijn Rekenen naadloos aansluit bij de bestaande methodes van de educatieve uitgeverijen. Tot op de bladzijde nauwkeurig worden vele instructiemomenten aangeboden, stelt Cédicu. De methodes zijn PlusPunt, RekenRijk, Wereld in getallen en Alles telt.
 
Door de Leerlijn Rekenen volledig af te stemmen op de bestaande methodes is het voor de leerkracht simpel om het ontwikkelde beeldmateriaal van Cédicu in te zetten in de klas. Dat kan met een klik op het digibord. Dat materiaal bestaat uit een instructiefilmpje én een animatie. De leerstof voor rekenen is verwerkt in 180 sleutelmomenten die leerlingen tijdens hun tijd op de basisschool moeten behalen.
 
Met dit product haakt Cédicu in op het beleid van de overheid om het rekenonderwijs op een hoger plan te brengen en de leerlingresultaten te verbeteren. Nederlandse kinderen blonken internationaal lange tijd uit in rekenen, maar de laatste jaren staan de prestaties onder druk.
 
In het primair onderwijs worden referentieniveaus ingevoerd die beschrijven wat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Voor rekenen zijn dat de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde, Verbanden.  De referentieniveaus en de domeinen zijn in de rekenmodule Laat eens zien! Verwerkt.
 
Cédicu biedt gedurende de maand oktober scholen de gelegenheid gratis kennis te maken met de vele producten.  
 
Ga hier naar de site van Cédicu 

Deel dit artikel