23 mei 2024

‘Scholen moeten vooral niet proberen hun problemen te verhullen’

NIEUWS | Scholen die vanwege problemen negatief in het nieuws komen moeten vooral niet proberen die te verhullen. Op korte termijn is zo’n houding misschien effectief, maar later kan dat juist averechts uitpakken. Zowel naar de buitenwacht als intern.
 
Dat was de strekking van de boodschap van Pieter Leenheer, secretaris van de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, donderdag 7 oktober bij de uitreiking van de jaarlijkse Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. Winnaar was dit jaar Robin Gerrits van de Volkskrant voor zijn project de Onderwijsagenda.
 
In zijn rede ging Leenheer in op de verhouding tussen onderwijs en journalistiek, de beeldvorming, de rol van de politiek en de invloed van sociale media. Scholen hebben van tijd tot tijd last van het het emotionele discours over het onderwijs, constateerde Leenheer.
 
“De vraag is wat ze daaraan kunnen doen. In directe zin niet al te veel, ben ik bang, maar indirect kunnen ze de gang van zaken wel degelijk beïnvloeden. Geruchten ontstaan veelal doordat de gewone man het idee heeft dat de autoriteiten, de bovenbazen, informatie achterhouden en de kluit belazeren. Daardoor gaan ze hun eigen informatie verzinnen. Daarom is het belangrijk dat je daartoe zo min mogelijk aanleiding geeft.”
 
Geen gelikte PR
En dat begint er volgens Leenheer mee dat scholen moeten om te beginnen natuurlijk hun werk goed doen (of blijven doen) en bereid zijn daarover aan de buitenwereld verantwoording af te leggen. En dat is wat anders dan het rondsturen van gelikte PR-verhaaltjes, aldus Leenheer.
 
“Bovendien moeten ze problemen vooral niet verhullen. Op korte termijn lijkt dat misschien een aantrekkelijke strategie. Maar op den duur werkt het tegen je, niet alleen naar de buitenwacht, maar ook intern. Of misschien zelfs juist intern omdat je op die manier in je organisatie een sfeer van cynisme kweekt en je van je organisatie een depressieve organisatie maakt.”
 
Scholen moeten veel beter snappen hoe journalistiek werkt, vindt Leenheer. “Bij een vorige prijsuitreiking riep een schoolleider journalisten op om bondgenoten te worden. Dat was onmiskenbaar goedbedoeld, maar voor het overige een lelijke vergissing. Scholen zijn juist gebaat bij onafhankelijke onderwijsjournalistiek.”
 
Lees hier de volledige tekst van de rede
 

Deel dit artikel