19 juni 2024

Topscores Brabants hoger onderwijs in ranking Elsevier

NIEUWS | Bijna alle hogescholen in Brabant staan in de top van de jaarlijkse ranking van Elsevier. Avans is zelfs de beste brede hogeschool van Nederland. Alleen Fontys stelt teleur met een zevende plek op de ranglijst. Ook de Universiteit van Tilburg (UvT) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn toppers.
 
Opvallend is dat ook de kleinere hogescholen in Brabant goed uit de bus komen. Pabo De Kempel in Helmond scoort een stevige 7,4+  en staat op de derde plaatst in de categorie pabo’s. Het plusje wil zeggen dat de trend positief is. HAS Den Bosch staat op nummer 1 in de categorie landbouwonderwijs. De NHTV in Breda eindigt met drie opleidingen op de eerste plek.
 
Bij de hogescholen is de ranking gebaseerd op de oordelen van de studenten over in totaal 39 punten. Dan gaat het bijvoorbeeld om studieaccommodatie, beschikbaarheid computers, voorbereiding op de beroepspraktijk, kwaliteit van het onderwijs, bekwaamheid en inzet docenten, roosters van colleges en tentamens.
 
Bij de universiteiten spelen niet alleen de studentenoordelen een rol, maar ook de oordelen van hoofddocenten en hoogleraren. Volgens de redactie van Elsevier zijn de ervaringen van de studenten een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding. “Zij weten immers als geen ander hoe het er op hun hogeschool aan toegaat. Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit is hun oordeel daarom van wezenlijk belang.”
 
Absolute top Avans
Avans stond de afgelopen jaren al vaker aan de top in de categorie grote hogescholen, maar dat was alleen met de locatie Den Bosch. Die koppositie is nu steviger dan ooit want alle drie de locaties (Breda, Den Bosch, Tilburg) dragen dit jaar bij aan dat succes. Van de 28 studies waarop de studenten bij Avans bevraagd zijn scoorden er 24 bovengemiddeld (86 %). Bovendien waren er vier studies die in de eigen categorie op de eerste plaats eindigden.
 
Fontys is er nog niet in geslaagd om, in de volle breedte, door te dringen tot de nationale top 3. In 2007 werd nochtans de ambitie uitgesproken dat in twee tot drie jaar dat resultaat bereikt moest zijn. Bij Fontys Hogescholen werden 31 studies in het onderzoek betrokken en daarvan scoorden er 14 bovengemiddeld (45%). Bij twee studies eindigde Fontys op de eerste plaats, waaronder HBO Rechten (Den Bosch en Tilburg). Maar dat is een gezamenlijk initiatief van Fontys en Avans.

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is voor de zesde maal op rij op de eerste plaats geëindigd in de ranglijst van Elsevier

Universiteiten
De Tilburgse universiteit heeft zich stevig aan de kop genesteld in de categorie specialistische universiteiten. Op alle vier de onderdelen ‘bachelorprogramma’, ‘masterprogramma’, ‘docenten’ en ‘publicaties’ eindigde de UvT op de eerste plaats dankzij de oordelen van hoogleraren en hoofddocenten. Uitgesplitst naar specifieke opleidingen scoorde Tilburg vijf keer een eerste plaats bij hoogleraren en hoofddocenten. De studenten waren met hun oordeel wat zuiniger: twee eerste plekken. Tilburg is vooral sterk met economie en recht.
 
De TU/e moest in de categorie technische universiteiten Delft voor laten gaan. Maar Eindhoven eindigde bij de specifieke opleidingen twee keer op een eerste plaats in het oordeel van hoogleraren en hoofddocenten. De studenten waren aanmerkelijk guller in hun oordeel met vijf eerste plaatsen voor de TU/e.

Deel dit artikel