20 april 2024

Adviesbureaus onderwijs in zuidoost-Nederland bundelen hun krachten

Paul BemelenDEN BOSCH | NIEUWS | Vier adviesbureaus die actief zijn in het primair onderwijs in zuidoost-Nederland gaan nauw samenwerken. Het gaat om KPC Groep in Den Bosch (divisie primair onderwijs), Edux (Breda), BCO Onderwijsadvies (Venlo) en O2 (Geleen).
 
“Door onze krachten te bundelen hopen wij onze klanten, het onderwijsveld, beter te kunnen bedienen”, zegt Paul Bemelen, directeur primair onderwijs bij KPC en woordvoerder namens de  betrokken partijen. Elk bureau heeft zijn sterke kanten, maar die zijn verschillend en door samen op te trekken kunnen ze elkaar aanvullen en versterken. 
 
Bemmelen geeft als voorbeeld de expertise die er bij de afzonderlijke bureaus is op het gebied van taal en rekenen. “In het regeerakkoord staat dat het beleid ten aanzien van de verbetering van taal en rekenen wordt gecontinueerd. Bij al onze vier organisaties zitten specialisten. Dan kun je je afvragen, gaan  we allemaal apart het wiel uitvinden of gaan we samenwerken? Daarmee verstevig je je aanbod. Dat is in belang van de klant, want die kun je zo beter ondersteunen en begeleiden.”
 
De bureaus opereren in een sector waar de afgelopen jaren door gewijzigd overheidbeleid stevig gesaneerd is. Vroeger subsidieerden het rijk en veel gemeenten de schoolbegeleidingsdiensten, maar die geldkraan is vrijwel helemaal dichtgedraaid. De schoolbesturen krijgen in hun lumpsum een bedrag dat ze naar eigen inzicht aan externe advisering kunnen besteden, of niet.
 
Financieel gezond
De adviesbureaus moeten dus zelf hun broek ophouden door opdrachten binnen te halen. De vier bureaus die nu samen optrekken zijn financieel gezonde bedrijven, benadrukt Bemelen. “Er is in dat opzicht geen enkele noodzaak om deze stap te zetten, we doen dit vanuit onze kracht. Het gaat ons om de kwaliteit van de diensten die wij leveren.”
 
Samen zijn de organisaties goed voor een omzet van ongeveer 22 miljoen euro. Landelijk gaat er in het advieswerk voor het primair onderwijs ongeveer 170 miljoen euro om, zegt Bemelen. Door de krachtenbundeling verstevigen de bureaus in zuidoost-Nederland hun leidende marktpositie. Of deze aanpak in de toekomst uitmondt in een fusie kan Bemelen nog niet zeggen.  “Laten we in deze combinatie eerst maar eens van onderop ervaring opdoen.”
 
 
 

Deel dit artikel