19 april 2024

Voor KSE in Etten-Leur is ‘Vensters’ eerste stap naar dialoog met de omgeving

ETTEN-LEUR | NIEUWS | De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) loopt voorop in het project Vensters voor Verantwoording, waarmee scholen op internet openheid geven over hun prestaties.
 
“Dat is een bewuste keuze, wij geloven daarin”, zegt Ine Corsten, lid van het College van Bestuur en plaatsvervangend rector van KSE, een school voor vmbo-t, havo en vwo. “Het is logisch dat je als school verantwoording aflegt aan je omgeving. Die ontwikkeling zie je in andere sectoren van de samenleving ook, in de zorgsector zijn ze daar zelfs al een stuk verder mee dan in het onderwijs.”
 
“Maar dit is nog maar een eerste stap, nu moeten we de dialoog aangaan met wat ze in de marketing ´stakeholders´ noemen. De ouders, gemeente, bedrijfsleven, instellingen voor de jeugdzorg, enzovoorts. Ook dat willen we zorgvuldig doen dus we gaan dat goed voorbereiden. Want een gemeente is een heel andere partij dan bijvoorbeeld de ouders en dan praat je over andere aspecten.”
 
Vijf jaar geleden al ontstond binnen de VO-raad, de brancheorganisatie van het voortgezet onderwijs, het idee om openheid te geven over het reilen en zeilen van individuele scholen. Al vanaf dat moment raakte de KSE erbij betrokken, de school meldde zich ook meteen toen er deelnemers werden gezocht voor een pilot. Dat verklaart waarom de Etten-Leurse school nu bij de koplopers zit in Vensters voor Verwoording.
 
Voorbereiding
Dat de voorbereidingstijd zo lang is geweest is niet zo verwonderlijk, legt de conrector uit. Niet alleen vanwege de techniek, maar vooral ook inhoudelijk. “Welke definities hanteer je bijvoorbeeld, zijn de soort gegevens die scholen gebruiken wel hetzelfde? Dat moet allemaal heel duidelijk zijn voordat je ermee naar buiten komt.”
 
Met de lancering van Vensters voor Verantwoording willen de vo-scholen de regie over de informatieverstrekking terug krijgen. “Er zijn nu al veel websites die informatie geven, maar het gaat maar om een beperkt aantal aspecten. Je hebt onder andere de site van de Onderwijsinspectie, Beoordeel de leraar.nl en Bevoegd.nl. Met de Vensters bieden we een compleet beeld van een school.”
 
Peter van Heusden, voorzitter van het college van bestuur en rector, bij de ingang van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

Transparant
De informatie op de site bestaat uit twee soorten gegevens.  De centrale gegevens (o.a. afkomstig van  OCW,  Inspectie en DUO-CFI) en de schoolgegevens (o.a.het schoolplan en het zorgplan, schoolklimaat, doubleren en gegevens uit tevredenheidenquêtes van ouders en leerlingen).
 
Plaatsvervangend rector Corsten is niet bang dat scholen zichzelf met deze openheid in de voet schieten. “We moeten als onderwijs uitgaan van onze eigen kracht, dat hebben we in het verleden te weinig gedaan.” Ze erkent dat het voor KSE als goedpresterende school wat gemakkelijker is om zo transparant te zijn, dan voor een school die tekortkomingen kent. Maar er valt niet aan te ontkomen dat scholen vandaag de dag verantwoording afleggen.
 
Evenwichtig
Of er op Vensters voor Verantwoording op een bepaald moment ook kwalificaties komen zoals ‘onvoldoende’ of ‘excellent’ is nog niet bekend. Corsten heeft daar op zich geen moeite mee, maar vindt dat het op een zorgvuldige en evenwichtige manier moet gebeuren. “En het is maar de vraag of dat mogelijk is, het gaat niet alleen om harde gegevens zoals opbrengsten, maar bijvoorbeeld ook de sfeer op school.”
 
De trend die er is om scholen vooral op die harde cijfers af te rekenen, kan Corsten niet echt bekoren. Een school die veel oog heeft voor zorgleerlingen kan zichzelf in de vingers snijden. “Soms is het bijvoorbeeld goed voor leerlingen om te doubleren, maar je loopt als school het risico dat je een slechte beoordeling van de inspectie krijgt. Het gevolg kan zijn dat je als school dan kritischer wordt in je toelating en minder bereid bent om leerlingen een kans te geven.”

Lees hier het artikel over Vensters voor Verantwoording

Deel dit artikel