16 april 2024

Herstelrecht als alternatief voor lik op stuk in het onderwijs

DEN BOSCH | NIEUWS | Scholen reageren op conflicten met en tussen leerlingen vaak met lik op stuk door het uitdelen van straffen of de daders te schorsen. Volgens de aanhangers van het idee van het herstelrecht is dat niet effectief omdat de oorzaak van de problemen niet wordt aangepakt en het verhoudingen verharden.
 
Het pedagogisch model van het herstelrecht gaat ervan uit dat je je als school in conflictsituaties eerder moet richten op het versterken van onderlinge relaties dan op het bestraffen van de overtreders. Pas dan is het mogelijk om tot een duurzaam veilige schoolomgeving te komen. In deze aanpak  leren leerlingen met grensoverschrijdend gedrag hun verantwoordelijkheid te nemen naar het slachtoffer en de ‘schade’ te herstellen.
 
Drie organisaties die de idee van het herstelrecht uitdragen hebben hun krachten gebundeld in een nieuw expertisecentrum in het onderwijs met de naam ECHO. De partners zijn KPC Groep in Den Bosch, Rigardus en HO2consult. Dat zijn organisaties met veel ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding en conflicthantering.  
 
Volgens de initiatiefnemers slagen scholen die al werken met herstelrecht erin leerlingen zelf meer verantwoordelijk te maken voor hun gedrag. Het aantal (sluimerende) conflicten, straffen en schorsingen neemt daardoor af. In Nederland werken meer dan100 scholen met herstelrecht.
 
Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat jaarlijks gemiddeld 4500 leerlingen in het voortgezet onderwijs worden geschorst.  Gemiddeld wordt 1 op de 250 leerlingen van school verwijderd voor een aantal dagen. Op vmbo-scholen wordt ieder jaar 1 op de 125 leerlingen geschorst. Op scholen voor praktijkonderwijs ligt dat bij 1 op de 80 leerlingen. 
 
► Meer informatie op deze website
 

Deel dit artikel