15 juli 2024

Na Eindhoven krijgt ook Breda een Internationale School

BREDA | EINDHOVEN | NIEUWS | Brabant heeft binnen afzienbare tijd twee Internationale Scholen. In Eindhoven bestaat de school al sinds 1965, in Breda gaan in augustus 2011 de deuren open.

Deze scholen zijn bedoeld voor kinderen van internationale kenniswerkers (van Nederlandse  en buitenlandse afkomst) die hier tijdelijk wonen en werken. Het gaat om zowel basis- als voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. Het curriculum is gebaseerd op een internationale standaard.  

De scholen zijn dus niet toegankelijk voor kinderen uit de buurt. De initiatiefnemers worden gesteund door de respectieve gemeenten omdat de scholen het voor internationale bedrijven interessanter maken om zich hier te vestigen.

In Breda werd afgelopen onderdag bekendgemaakt dat de kogel door de kerk is. Daar hebben De Kober Groep (kinderopvang), de basisschool Dr. De Visser (Protestants Christelijke Onderwijs Midden-Brabant) en het Mencia de Mendoza Lyceum de handen ineen geslagen.

Tweetalig
De twee scholen kennen al een sterke internationale orientatie, het De Mendoza is een tweetalig college. Het is de bedoeling dat de bestaande reguliere scholen en de nieuwe Internationale School over en weer profiteren van elkaars sterke kanten.
 
De International School Breda (ISB) komt op het terrein van het De Mendoza te staan. Naar verwachting telt de school na verloop van tijd een kleine driehonderd leerlingen.  
 
Nieuw complex Eindhoven
De International School Eindhoven (ISE) betrekt in augustus 2012 een nieuw complex. Eerder dit jaar hebben de gemeente en de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs (dat de Internationale School onder haar hoede heeft) daarover afspraken gemaakt. De school wordt gehuisvest in de voormalige Constant Rebecque Kazerne. Voor deze locatie is gekozen omdat het mogelijk is om een campus in te richten.

De Eindhovense school telt vierhonderd leerlingen afkomstig uit veertig landen. Beide scholen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, waardoor de ouders voldoen aan de wettelijke leerplicht die ook geldt voor kinderen van kenniswerkers.

Lees hier meer over de Internationale School: het onderwijsmodel van de toekomst

Deel dit artikel