17 juni 2024

Passend onderwijs: samen sta je sterker!

Aflevering 2

COLUMN | Wanneer passend onderwijs een feit wordt, zijn de scholen verplicht het onderwijs zo in te richten dat iedere jongere in staat is een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken. Dat is nu nog niet het geval. Te veel leerlingen raken tijdens hun onderwijsloopbaan hun motivatie kwijt, komen thuis te zitten en verlaten vroegtijdig het onderwijs zonder diploma.
 
Op dit moment worden docenten massaal geschoold. Geschoold in het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, in het tijdig signaleren van problemen, in klassenmanagement. Alles gericht op het passend maken van het onderwijs. Daarnaast krijgen scholen ondersteuning vanuit Jeugdzorg, vanuit de GGZ en vanuit de Regionale Expertisecentra.
 
Echter, niet altijd ligt daar het antwoord op de vraag om passend onderwijs. Docenten zijn immers net mensen. Hopelijk goed in hun vak en in staat om met de meeste jongeren goed om te gaan. Maar soms gaat het gewoon mis. Bijna geen enkele docent of school is in staat om alle problemen in alle opzichten op te lossen. Ook bij docenten ligt een grens aan hun kunnen en de grens van scholen onderling ligt daarnaast ook nog eens op een verschillend niveau.
 
Het is dan ook goed dat scholen (verplicht) lid zijn van een samenwerkingsverband. Samen ben je immers sterker dan alleen! Wat scholen individueel niet altijd waar kunnen maken, kunnen zij gezamenlijk wel. Samen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen in een bepaalde regio, geeft individuele scholen de ruimte om te differentiëren, de ruimte om maatwerk te leveren, de ruimte om verder te gaan waar de ander zijn grens heeft bereikt en zich tijdens dit proces te blijven ontwikkelen.
 
Scholen raken langzamerhand wel doordrongen van het besef dat óók leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte recht hebben op passend onderwijs. Echter de ontwikkeling om aan die eis te voldoen loopt niet op iedere school gelijk. Des te meer reden om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden en samen oplossingen te zoeken voor leerlingen waarbij het even niet lukt.
 
Samen met het speciaal onderwijs voorzieningen te treffen als een time-out klas, een tussengroep of een nevenvestiging. Meer maatwerk binnen het collectief geeft ruimte om problemen op te lossen en voor iedere vraag een passend antwoord te hebben. Opdat echt alle leerplichtige leerlingen met plezier naar school gaan en zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt of een vervolgstudie.
 
 Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel