20 mei 2024

Breed front tegen bezuinigingen in het mbo

NIEUWS | Er lijkt zich een breed front te vormen van werkgevers en werknemers en de onderwijsinstellingen tegen de aangekondigde bezuinigingen van zo’n 170 miljoen euro in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Dat valt op te maken uit berichtgeving op de website van de MBO Raad. Het gaat om de zogeheten 30+ maatregel, waardoor de regionale opleidingen centra (roc’s) geen bekostiging meer ontvangen voor mensen die ouder zijn dan dertig jaar die een mbo-opleiding willen volgen. Het zijn mensen die willen switchen van beroep of die hun beroepskwaliteiten willen verbreden en verdiepen.

Volgens Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, is het effect van deze bezuiniging zeer negatief en staat het haaks op het beleid om het levenslang leren te bevorderen. “Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat mensen dat zelf wel betalen of dat de werkgever wel investeert,” zegt Van Zijl op de site.

Vooral de zorg- en technieksector zijn volgens Van Zijl de dupe van de maatregel. Op dit moment zijn er 60.000 30-plussers die in het mbo een beroepsopleiding volgen, waarvan ongeveer 20.000 in de zorgsector. De werkgevers in de zorg hebben al aangegeven dat zij niet in staat zijn om de financiering van de opleiding voor deze mensen voor hun rekening te nemen.

ROC Tilburg
Niko van Dorp, voorzitter van de Algemene Directie van het ROC Tilburg, luidt in een opiniebijdrage in het Brabants Dagblad (19 oktober 2010) ook de noodklok over de bezuinigingen. Hij wijst erop dat vrijwel alle roc’s hebben geinvesteerd in de opbouw van een infrastructuur gericht op scholing van werkenden en werkzoekenden om te voorzien in de groeiende vraag naar goed opgeleid personeel.
 
Bij ROC Tilburg volgen op dit moment 2000 30-plussers een opleiding, vooral werkzaam in de zorg, de techniek en de retail/logistiek. Door te bezuinigen op deze opleidingen bijt het kabinet in zijn eigen staart, zo is de redenering van Van Dorp. Er is immers ook aangekondigd in het regeerakkoord dat er in de zorg ‘meer handen aan het bed’ komen. Dat personeel moet wel opgeleid worden.

Werkgevers, werknemers en lokale overheid zijn al erg actief in de regio’s om de personeelsproblematiek te tackelen, maar die aanpak valt in duigen door de bezuinigingen, aldus Van Dorp. Naar schatting kost de ingreep van het kabinet zo’n 3000 medewerkers (op fte-basis) in het mbo hun baan.

Lees hier het interview met Jan van Zijl van de MBO Raad

Lees hier het opiniestuk van Niko van Dorp
 
 
 
 
 
 
 

Deel dit artikel