20 mei 2024

Oproep bij uitreiking Rooi Pannen Award voor aannemen stagiaires

TILBURG | NIEUWS | Bij de uitreiking van De Rooi Pannen Award 2010 heeft Frans van Aarle van de Ondernemersfederatie in Tilburg, een oproep gedaan aan zijn collega’s om toch vooral stageplaatsen beschikbaar te blijven stellen.
 
Stageplaatsen zijn in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van levensbelang voor studenten om met succes hun opleiding te kunnen afronden. Maar ook werkgevers hebben er zelf baat dat er in hun sector goed opgeleide vakmensen de arbeidsmarkt opstromen, benadrukte Van Aarle. En bovendien is een goede stage vaak een springplank naar een vast contract. In deze economisch lastige tijden schiet het aanbieden van stageplaatsen er hier en daar bij in.
 
Van Aarle sprak op een druk bezochte ondernemersavond van De Rooi Pannen als voorzitter van de jury die de tweejaarlijkse award uitreikte aan de meest succesvolle oud-student van deze mbo-opleiding, die vestigingen heeft in Tilburg, Breda  en Eindhoven.
 
Er waren in totaal negen genomineerden in de categorieën Handel, Horeca en Toerisme/Recreatie. Stuk voor stuk kandidaten die zich in relatief korte tijd tot krachtige ondernemers hebben ontwikkeld met een indrukwekkende staat van dienst, al dan niet in het buitenland.
 
Ondernemend
Als zelfstandig ondernemer of als topmanager bij een groot concern. Het zijn het type mbo’ers waar begin oktober (toen nog) staatssecretaris Van Bijsterveldt tijdens de MBO-6daagse op doelde: de kurk waar ondernemend Nederland op drijft.
 
De jury beoordeelde de kandidaten niet alleen op de typische ondernemersvaardigheden zoals creativiteit, innovativiteit, klantgerichtheid en zakelijk inzicht, maar ook op het punt van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
In de categorie Handel ging de award naar Toine van de Ven (41) die met Capital Ornament een bedrijf heeft opgebouwd dat naar tal van landen zelf ontwikkelde kunststof plantenpotten exporteert. Daarnaast is Van de Ven bestuurslid van het Raakveld, creatieve werkplaats voor mensen met een beperking.
 
In de categorie Horeca ging de award naar het echtpaar Martin (41) en Carla van Bourgonje – Van Gool (39), eigenaar van Restaurant Hotel Merlet in Schoorl. Zij namen ook het initiatief voor de uitgave van een bijzonder kookboek waar bekende schrijvers en kunstenaars belangeloos aan meewerkten. De opbrengst van het boek is bestemd voor medisch onderzoek.
 
In de categorie Toerisme/Recreatie ging de award naar Bart Verhoeff (42) uit Den Bosch, die in Amsterdam reisbureau Aireka exploiteert.
De winnaars van De Rooi Pannen Award 2010 krijgen hun prijs uitgereikt.

Band met bedrijven
De feestelijke uitreiking van de prijzen werd bijgewoond door zo’n vijfhonderd ondernemers, vooral uit het midden- en kleinbedrijf. Dat bracht Tiny Pheninckx, voorzitter van het college van bestuur, tot de constatering dat De Rooi Pannen een prima relatie heeft met het bedrijfsleven.
In het nieuwe regeerakkoord staat als opdracht aan het mbo om de banden met de ondernemers te verstevigen.
 
De overige genomineerden waren:
Handel: Joris Brouwers (Brouwers Signmaking BV Tilburg); Ivan Mols (mede-eigenaar Tilburg.com BV)
Horeca: Dirk Beljaarts (general manager Golden Tulip Apple Park Maastricht); Joeri Nuyten (general manager/gastheer Bilderberg Kasteel ’t Kerckebosch, Zeist)
Toerisme: Gitte Haertlein (mede-eigenaar van o.a. Livingfab, Voorburg); Jurriaan van der Valk (operations manager Sofitel Cocagne Eindhoven).

Deel dit artikel