20 juni 2024

Explosieve groei basisscholen die vreemde taal aanbieden

INNOVATIE | Voorbeeld van vernieuwing, basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs

NIEUWS | Kinderen al op jonge leeftijd een vreemde taal leren is erg in. Het aantal basisscholen dat Engels, Frans, Duits en/of Spaans aanbiedt is dit schooljaar explosief gegroeid.
 
Stond de teller vorig jaar nog op 334, nu zijn er dat al 508. Een groei van 174 scholen, ofwel bijna 35 procent. Dat meldt het Platform vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) op zijn website. Bijna alle scholen starten al in groep 1 met vvto. Op verreweg de meeste basisscholen gaat het om Engels, in totaal 448. Op 30 scholen gaat het om Duits, op 28 scholen om Frans en op 39 scholen om Spaans.
 
Hoe de groei van de vvto-scholen in Brabant is, is nog niet duidelijk. Er wordt nog gewerkt aan een overzicht. Vorig schooljaar ging het in deze provincie om 19 scholen. In Brabant zijn ongeveer 900 basisscholen.
 
Kerndoelen
De vvto-scholen doen dit op basis van vrijwilligheid. De kerndoelen voor het basisonderwijs schrijven alleen voor dat in de hoogste klassen de leerlingen 1 tot 2 uur in de week Engels krijgen. Maar scholen kunnen in hun vrije ruimte eigen keuzes maken, bijvoorbeeld door extra aandacht voor cultuur of voor vreemde talen.
 
Basisscholen zijn vrij in de wijze waarop zij inhoud geven aan het vreemdetalenonderwijs, dat kan uiteenlopen van 1 tot 3 uur in de week. En ze bepalen zelf in welke groep ze daarmee beginnen, maar in de praktijk blijkt dat veel scholen daar al in groep 1 mee starten.
 
Kenmerk van de aanpak van vvto is dat tijdens de lessen Engels, Frans, Duits of Spaans deze taal de voertaal is. Kinderen hebben daar geen moeite mee en maken zich spelenderwijs de taal eigen. Wel is het volgens het platform belangrijk dat het Nederlands en de vreemde taal gescheiden worden aangeboden, kinderen raken anders in verwarring.
 

Draagvlak
In politiek Den Haag was er enkele jaren geleden nog behoorlijk wat reserve over de groei van het vvto in het basisonderwijs. Maar inmiddels is er breed draagvlak voor deze trend, al zijn er partijen die ervoor waarschuwen dat het aanleren van een vreemde taal niet ten koste mag gaan van het Nederlands. En dat dus ook de aanpak van taalachterstand bij kinderen er niet onder mag lijden.
 
Om (aanstaande) leerkrachten beter voor te bereiden op het geven van vroeg Engels hebben drie pabo’s in april van dit jaar een convenant afgesloten met het Europees Platform en met Early Bird. Dat is een kenniscentrum voor vroeg Engels in het basisonderwijs.
 
Experiment
Er loopt een experiment op 15 basisscholen in Nederland die 15 procent van de onderwijstijd (2 tot 4 uur in de week) aan vvto besteden. Dat komt voort uit een advies van de Onderwijsraad. Omdat het wettelijk niet is toegestaan om zoveel uur aan vvto te besteden heeft OCW er toestemming voor moeten geven.
 
Meertalig onderwijs wordt sterk gestimuleerd door de Europese Unie. In Nederland ondersteunt het Europees Platform deze ontwikkeling. In het voortgezet onderwijs zijn inmiddels ruim honderd scholen die tweetalig onderwijs aanbieden.  

Deel dit artikel