23 juni 2024

AOb: Twaalf (oud-)bestuurders in Brabant verdienen meer dan de norm

TILBURG | NIEUWS | update | Twaalf (oud-)bestuurders in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Brabant verdienen meer dan de afgesproken norm.  Dat valt op te maken uit een overzicht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) van de beloningen van alle bestuurders in deze sectoren.
 
Die zogeheten ‘wopt-norm’ (ook bekend als Balkenendenorm) komt overeen met een gemiddeld ministerssalaris. In 2009 lag die norm op 188.000 euro, aldus de AOb. Landelijk verdienden in 2009 zestig (oud-)bestuurders meer dan de norm en met twaalf bestuurders is Brabant dus relatief goed vertegenwoordigd. Daarvan zijn er overigens vijf vanwege hun pensionering niet meer als bestuurder actief. Dat zij toch op de lijst staan heeft voor een deel te maken met hun vertrekregeling.
 
De Aob heeft vastgesteld dat de bonussen zijn verdwenen. Dat zou te maken hebben met het feit dat de bonuscultuur is een kwade geur is komen te staan. Maar waar ze geschrapt zijn, zijn ze opgenomen in het vaste salaris.
 
Nabetaling bonus
“Bij Avans Hogeschool in Breda liggen de bruto salarissen van twee bestuurders mede om die reden ongeveer veertigduizend euro hoger dan in 2008. In die stijging zit ook de nabetaalde bonus over 2008 verrekend. Verder werden de salarissen negen maanden aangevuld omdat de vacature voor voorzitter langer dan voorzien onvervuld bleef”, aldus de AOb in een toelichting op het onderzoek.
De vertrekkende voorzitter bij Avans was Harry Koopman, inmiddels opgevolgd door Paul Rüpp.
 
De huidige Avansvoorzitter legt op de site van de AOb uit hoe de (forse) salarisstijging bij Avans tot stand is gekomen. Desgevraagd zegt hij over de discussie over de Balkenendenorm: “Het is belastinggeld en in die zin kan ik me voorstellen dat je dat koppelt aan het salaris van de minister-president. Tegelijkertijd vind ik wel dat onze ministers zwaar onderbetaald worden voor het werk en de verantwoordelijkheid die ze hebben en dat hun salaris omhoog moet.”

Marja Kamsma, lid van de raad van bestuur van Avans, heeft een nadere toelichting gegeven op de site van Punt, de digitale hogeschoolkrant van Avans. Volgens Kamsma valt de honorering netjes binnen de Balkenendenorm. 

Kritiek AOb
Ook bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de variabele beloning omgezet in een vast salaris. Een woordvoerder zegt daarover op de AOb-site dat de bestuurders elk jaar aan de voorwaarden voor een bonus werd voldaan en dat daarom besloten is er een vast onderdeel van het salaris van te maken.
 
De AOb is niet te spreken over topinkomens in het hoger onderwijs en het mbo. Voorzitter Dresscher: ´Het nieuws over de crisis is kennelijk niet bij alle bestuurders even goed doorgedrongen. Het is toch gênant als je de baas bent van een instelling waar de nullijn voor het personeel geldt terwijl je er zelf vele procenten op vooruit gaat? Dat is gewoon niet te rechtvaardigen, ik zou me doodschamen.’
 
Ook in politieke Den Haag is inmiddels rumoer ontstaan over de uitkomsten van het onderzoek van de vakbond, er volgt een spoeddebat in de Kamer.
Overigens zijn er in het primair en voortgezet onderwijs geen buitensporig hoge salarissen vastgesteld.
 
 
Het lijstje van actieve bestuurders ziet er als volgt uit:
 

                                                                                      2009                  2008   

C. van Duijn, rector magnificus TU/e                                € 241.000          (€ 194.537)

J. van Ham, lid college van bestuur TU/e                          € 211.817          (€  38.461)

F. van Kalmthout, lid raad van bestuur Avans                   € 227.608          (€ 184.013)

M. Kamsma, lid raad van bestuur Avans                           € 230.478          (n.v.)

M. Wintels, voorzitter raad van bestuur Fontys                 € 222.536          (n.v.)

H. van Oorschot,  collegevoorzitter UvT                            € 201.861          (€ 192.037)

Ph. Eijlander, rector magnificus UvT                                 € 199.964          (€ 192.111)

 
Oud-bestuurders

 

R. van Elderen, lid raad van bestuur Fontys                      € 352.791          (n.v.)

W. Teune – Kasbergen, idem                                            € 282.883          (n.v.)

A. Lundqvist, collegevoorzitter TU/e                                  € 240.600          (€ 193.570)

G. Koopman, voorzitter raad van bestuur Avans               € 233.694          (€ 202.697)

C. Tetteroo, collegevoorzitter ROC Eindhoven                 € 188.951          (€ 181.268)

            

► Lees op de website van de AOb het volledige onderzoek met toelichtingen en reacties.

Deel dit artikel