19 juli 2024

Brabantse pabo’s zien niets in aparte klas voor jongens

NIEUWS | De Brabantse pabo’s zien weinig heil in het initiatief van hun collega’s van de pabo van Hogeschool Rotterdam om mannelijke studenten  in een eigen klas te plaatsen.
 
Dat blijkt uit een rondgang langs de directies van de vijf pabo’s in deze provincie (Avans Hogeschool in Breda, Fontys in Den Bosch, Tilburg, Eindhoven/Veghel, de Kempel in Helmond).
Rotterdam is dit studiejaar met een aparte klas voor ‘paboys’ gestart, omdat men verwacht dat mannelijke studenten dan eerder voor een baan in het basisonderwijs zullen kiezen. Bovendien zou de (grote) uitval van mannelijke studenten zo kunnen worden teruggedrongen.
 
De feminisering van het leraarschap wordt in toenemende mate als een probleem beschouwd. Volgens recent onderzoek van SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt) was in 2009 ongeveer 17 procent van de ruim 28.000 pabostudenten man. Dat is al een reeks van jaren het geval. Het effect is ook zichtbaar in de samenstelling van de teams op de scholen, waar ongeveer 85 procent van de leerkrachten vrouw is. De directiefuncties worden overigens nog altijd in ruime meerderheid door mannen vervuld.
 
Paboys
De directeuren van de Brabantse pabo’s onderschrijven de problematiek volmondig, maar geloven niet in eigen klassen voor de paboys. “De verhouding is nu erg scheef, veel jongens voelen zich niet gemakkelijk tussen zoveel meisjes”, erkent Astrid Venes, directeur van de Fontys Pabo in Tilburg.
 
De oplossing die de pabo’s in Brabant zien is om meer jongens bij elkaar te zetten in gemengde groepen, en ze niet over alle groepen te verspreiden. Want daardoor kan het gebeuren dat er in een groep  maar een of twee jongens zitten.
Een mogelijkheid is ook om andere accenten leggen in het curriculum, zegt Harrie van de Ven, directeur van de Fontys Pabo in Eindhoven. “Jongens kiezen minder gauw voor de pabo door de taligheid en de procesgerichtheid van de opleiding Wij bieden studenten de kans om meer bètagerichte onderdelen te volgen.”

De vestiging Breda van Avans Hogeschool
De vestiging van Avans Hogeschool in Breda.

Kleutergroepen
De Kempel in Helmond heeft in het verleden meegewerkt aan een landelijke pilot om meer jongens voor de pabo ter interesseren. “Maar het Ei van Columbus heeft dat niet opgeleverd”, zegt collegevoorzitter Geert Kempel. Wat wel bijdraagt aan het voorkomen van voortijdige uitval is dat jongens niet langer verplicht zijn om hun eerste stage in de kleuterklassen te doen.
 
“Voor een deel van de mannelijke studenten is dat een afknapper, ze hebben toch vooral het beeld voor ogen van een leerkracht in groep 7 of 8. Het risico is dat ze al snel afhaken”, zegt Venes. Overigens moeten de paboys gedurende hun opleiding op enig moment wel ervaring opdoen in de kleutergroepen.
 
Mannen geliefd
Voor de mannelijke afgestudeerden is het wel een voordeel dat ze met relatief weinigen zijn. “Jonge mannelijke leerkrachten vinden snel een baan. Veel directies willen graag dat hun team zoveel mogelijk een afspiegeling is van de samenleving. Voor kinderen is het belangrijk dat ze verschillende rolmodellen hebben”, zegt Nicole van Son, directeur  van de Avans Pabo in Breda.
 
Waarmee niets gezegd is over de kwaliteit van de vrouwelijke leerkrachten, want jongens en meisjes doen niet voor elkaar onder, benadrukt Van Son. Zij is ervan overtuigd dat meer jongens voor de pabo zullen kiezen als die een imago uitstraalt van een stevige opleiding van hoogstaande kwaliteit. “Daar werken we als pabo’s hard aan”.  
 
[Dit is deel 2 in een korte serie over de Brabantse pabo’s]
 
► Lees hier deel 1 over de pabo’s.
 
► Lees hier het rapport van SBO over de jongens op de pabo
 

Deel dit artikel