17 april 2024

Flow richt zich op vrije tijd voor hoogbegaafde jongeren

TILBURG | NIEUWS | Hoogbegaafde jongeren kunnen vanaf 10 november een keer in de week op woensdagavond in Tilburg hun vrije tijd doorbrengen met gelijkgestemden.
 
Het gaat hier om een initiatief van Flow, een nieuwe organisatie die het welzijn van hoogbegaafde jongeren wil verbeteren door ze in een peergroup samen te brengen. Achter Flow gaan twee docenten schuil die al tien jaar ervaring hebben met onderwijs aan deze leerlingen. Het zijn Hans Vermeer, docent wiskunde en ECHA-gediplomeerd (Specialist in Educating the Gifted) en Tina Leyds, docent Spaans en Frans. Beiden zijn in het dagelijks leven verbonden aan de begaafdheidprofielschool het Theresialyceum in Tilburg.
 
Doorgaans groeien hoogbegaafde jongeren probleemloos op en verloopt hun schoolloopbaan zonder al te veel strubbelingen. Maar er zijn ook leerlingen in deze groep die niet goed op hun plek zitten. “Het gevolg kan zijn dat deze leerlingen gaan onderpresteren en in een negatieve spiraal terechtkomen. Uiteindelijk kan het er toe leiden dat een hoogbegaafde leerling een voortijdig schoolverlater wordt”, zegt Tina Leyds.
 
Dat komt onder meer doordat leerlingen zich niet (h)erkend voelen binnen de school. Ook medeleerlingen spelen daarin een rol omdat ze onvoldoende aansluiting vinden bij hun klasgenoten, vanwege hun niveau of hun interesses. Om in die leemte voorzien heeft Flow het plan opgevat om een soort clubavonden op te zetten voor deze jongeren.
 
Gezelligheid
Het zijn gezellige groepsbijeenkomsten (in totaal 25) waar jongeren met eenzelfde achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en spelletjes met elkaar kunnen doen. Maar waar ze ook met elkaar kunnen praten over wat hen bezighoudt.
 
Het programma bestaat elke avond uit enkele vaste onderdelen:
Denklessen: metacognitie, creatief denken, zelfbeeld ontwikkelen, keuzes maken.
Eigen inbreng: presentatie, hobby, activiteit, met als doelstelling het uiten van eigen interesses en het vinden van gelijkgestemden.
Stelling: discussie n.a.v. een uitspraak over het schoolsysteem, de maatschappij en de houding die je daarin zelf kunt aannemen.
Spelletjes: met terugkoppeling naar schoolvakken betreffende vaardigheden, cognitie, creativiteit en geluk. Verheldering van de attributietheorie.
 
Deelname
Deelname aan de avonden staat open voor hoogbegaafde leerlingen op havo en vwo, of waarvan het vermoeden is dat ze hoogbegaafd zijn. Ook hoogbegaafde leerlingen uit groep 8 met een havo/vwo-advies zijn welkom.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in een gebouw van welzijnsorganisatie De Twern in het centrum van Tilburg. Het initiatief van Flow heeft een aanmoedigingssubsidie ontvangen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant (SVOM).
 
► Meer informatie op de site van Flow.
 
 
 

Deel dit artikel