18 juli 2024

Opnieuw daling aantal voortijdig schoolverlaters in Brabant

NIEUWS | De scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Brabant zijn er opnieuw in geslaagd om het aantal leerlingen dat er de brui aangeeft terug te dringen.
 
Waren er in het schooljaar 2007-2008 nog bijna 6800 leerlingen in deze provincie die zonder diploma de school de rug toekeerden, in 2008 – 2009 waren dat er bijna 6400. Gerelateerd aan het totale aantal leerlingen in die jaren was er sprake van een daling van 3.5 % naar 3.3%. Landelijk was de afname forser, van 3.6% naar 3.2%.
 
Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW over de resultaten in de 39 zogeheten RMC-regio’s in Nederland in het schooljaar 2008 – 2009. Brabant is verdeeld in vier regio’s. De resultaten zijn als volgt in West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant.  

 
     Toelichting: De hoogte van het aantal vsv’ers wordt vastgesteld als percentage van
       het aantal leerlingen in een schooljaar. Bron: OCW/VSV-verkenner

 
OCW heeft per regio met de scholen en de gemeenten vastgesteld wat de streefcijfers zijn als het gaat om het verminderen van schooluitval. Bovendien hebben alle betrokken met de provincie afspraken gemaakt om de problematiek aan te pakken. Die doet zich, zoals de cijfers laten zien, vooral in het mbo voor.
 
De aanpak van de schooluitval is een uitwerking van afspraken die aan het begin van deze eeuw op Europees niveau zijn gemaakt. Nederland heeft in die periode, in vergelijking met de meeste andere landen, veel vooruitgang geboekt. Het streven is om in 2012 uit te komen op ongeveer 35.000 vsv’ers en daarmee voldoet ons land aan de Europese doelstellingen.
 
Harde kern
Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) wil het hier overigens niet bij laten en wil de strijd voortzetten om in 2015 uit te komen op 25.000 voortijdig schoolverlaters, per jaar. Dat zal nog een hele toer worden denkt directeur projectdirectie VSV Fred Voncken, omdat het nu vooral om de harde kern gaat.
 
De cijfers geven niet helemaal exact weer hoe de vlag erbij hangt. De registratie is namelijk afhankelijk van het moment dat de cijfers door de instellingen worden aangeleverd. Als een leerling van een vo-school zich bijvoorbeeld uit laat schrijven en zich vervolgens aanmeldt bij een nieuwe school, dan kan het gebeuren dat hij toch als vsv’er te boek komt te staan omdat de nieuwe inschrijving niet tijdig aan OCW is doorgegeven. Een woordvoerder zegt dat er aan gewerkt wordt om de registratie van het aantal vsv’ers nog nauwkeuriger te maken.
 
In Vlaanderen wordt de Nederlandse aanpak, die sterk op maat gericht is, ten voorbeeld gesteld. Ook de website over voortijdig schoolverlaten wordt geroemd. Daar is tot in detail te vinden hoe het zit met aantallen vsv’ers op schoolniveau.
 
► Ga hier naar de website Aanval op schooluitval. 

Deel dit artikel