22 mei 2024

Mencia in Breda: Internationale School is onderwijsmodel van de toekomst

BREDA | ACHTERGROND | Een tweede Internationale School in Brabant. Het werd hoog tijd, zeggen Gerard Olthof en Ger Rombouts, respectievelijk rector en conrector van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. De Internationale school komt op het terrein van het Mencia te staan.
 
“Er zitten in West-Brabant veel buitenlandse bedrijven, niet alleen in Breda, maar ook steden als Etten-Leur, Roosendaal en Oosterhout. Vanuit het bedrijfsleven kregen wij voortdurend de vraag waarom er in deze regio geen Internationale School kon worden opgericht. Deze regio was een witte vlek op de kaart.”
“Nu zijn de werknemers van deze bedrijven die schoolgaande kinderen hebben, aangewezen op Rotterdam, Eindhoven of Antwerpen.”, zegt conrector Rombouts, die op zijn school de internationalisering in zijn portefeuille heeft.
 
Het is al weer vijf jaar geleden dat de eerste plannen werden gesmeed. Aan enthousiasme en bijval geen gebrek, zowel in het onderwijs, bij de bedrijven als de lokale en provinciale politiek. “Voor een gemeente is de aanwezigheid van een internationale school een belangrijke troef bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Indirect is zo’n school dus goed voor de werkgelegenheid”, aldus Rombouts.
 
Bestaansrecht
Een Internationale School kan in Nederland voor reguliere overheidsbekostiging in aanmerking komen als aangetoond wordt dat er behoefte aan is. Een diepgaand onderzoek wees uit dat zo’n school in West-Brabant inderdaad bestaansrecht heeft. Maar al met al duurde het nog bijna vijf jaar voordat alles in kannen en kruiken was en er uit Den Haag het groene licht kwam. De financiële steun van de gemeente en  de provincie Noord-Brabant, die ook drie miljoen euro heeft toegezegd, was daarbij niet onbelangrijk.
 
Er zijn in Nederland enkele tientallen scholen voor kinderen van internationale kenniswerkers, maar de Bredase formule is uniek. Het wordt een school voor kinderen van nul tot achttien jaar, met alle vormen van kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Open van 7 tot 7 uur. Drie bestaande instellingen hebben zich aan het initiatief verbonden: Kober Groep (opvang), dr. De Visserschool (bestuur PCPO Midden-Brabant) en het Mencia de Mendoza Lyceum (bestuur SKVOB e.o.).
 
Handelsmerk
Dat het Mencia (ruim 1750 leerlingen, inclusief locatie Zundert) het initiatief heeft omarmd en de school onder zijn vleugels wil nemen is geen verrassing. Het motto van de school is ‘Mencia, daar verleg je je grenzen’. Internationalisering is het handelsmerk. “Daar investeren wij stevig in. Wij hebben veel leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. We doen veel aan buitenlandse uitwisselingen, leerlingen chatten met jongeren in andere landen”, zegt rector Olthof. Het Mencia is lid van Elos, een Europees netwerk van scholen.
 
De schoolleiding heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe loot. Waar mogelijk zullen de leerlingen van het Mencia en die van de Internationale School gezamenlijk programma’s volgen, bijvoorbeeld met cultuur, sport en lessen van gastdocenten, maar ook met activiteiten rond sinterklaas en Kerstmis. En Nederlandse leerlingen zullen gebruik kunnen maken van moderne faciliteiten op o.a. ict-gebied (bv. video-conferencing).
 

Onderwijs is ook om respect en begrip bij te brengen voor elkaars culturen

Ook wordt er aan gedacht om de voormalige kapel van de school als gezamenlijke ontmoetingsruimte in te richten. “Met de Internationale School geven we invulling aan onze visie dat onderwijs er ook is om respect en begrip bij te brengen voor elkaars culturen”, aldus Olthof.
 
Onderwijsinhoudelijk zal de samenwerking beperkt zijn omdat de curricula van het Nederlandse systeem en dat van de Internationale School uiteen lopen. Wel zullen docenten, onder wie enkele native speakers, over en weer voor de klas staan.

  Het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda ligt in een groene wijk.

Genève
Op de Internationale School werkt men voor de onderbouw van de ´secondary´ met het Middle Years Programm (MYP) en voor het afsluitende programma in de laatste twee jaar met het Internationale Baccalaureaatprogramma (IB),  dat onder auspiciën van de gelijknamige organisatie, die zetelt in Genève, wordt uitgevoerd. Het IB is standaard op andere Internationale Scholen zodat leerlingen gemakkelijk aansluiting kunnen vinden als ze zich met hun ouders in een ander land vestigen.
 
Leerlingen van het Mencia kunnen nu al wel een stukje van het IB doen (het vak Engels) en krijgen een certificaat als ze een examen met succes hebben afgerond. “Het is in Nederland wettelijk niet toegestaan voor leerlingen om een International Baccalaureaat te volgen in plaats van het reguliere havo of vwo. Wij krijgen daarover veel vragen van ouders en leerlingen, maar we moeten hen teleurstellen.  Toch ben ik ervan overtuigd dat over een aantal jaren die mogelijkheid er komt, want met een voortgaande globalisering is een International Baccalaureaat het onderwijsmodel van de toekomst”, stelt de Bredase rector.
 
Lees hier over de primary school (dr. De Visserschool).
 

Deel dit artikel