23 mei 2024

PCPO in Breda betrokken bij oprichting internationale school

BREDA | NIEUWS | Het bestuur van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) Midden-Brabant is een van de partijen die is betrokken bij de oprichting van een internationale school in Breda. Deze school, bedoeld voor kinderen van internationale kenniswerkers, opent in augustus haar deuren.
 
De Internationale School Breda (ISB) zal met ingang van het schooljaar 2011-2012  opvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs bieden. Het PCPO neemt het basisonderwijs voor zijn rekening via de Dr. De Visserschool, een van de zeven scholen onder dit bestuur.
 
Dat het PCPO mede zijn schouders zet onder deze internationale school is min of meer toeval, vertelt directeur Arnoud Wever. Het Mencia de Mendoza Lyceum had samen met bedrijfsleven en lokale politiek het plan om een internationale school voor voortgezet onderwijs te starten, maar wilde dat graag verbreden met basisonderwijs en kinderopvang.
 
Op verzoek van het lokaal onderwijsoverleg nam Wever zitting in de stuurgroep. De keus voor de PCPO-directeur was ingeven door zijn acht jaar ervaring als directeur van  twee Nederlandse scholen met een Internationale afdeling  in het buitenland. Op een gegeven moment kwam de vraag aan de orde welke basisschool zich aan het initiatief wilde verbinden. “Zo’n school moet gebruik maken van een bestaand BRIN-nummer. Wij hebben toen aangeboden om dat met onze Dr. De Visserschool te doen.”
 
Voertaal Engels
Dat lag voor de hand, legt Wever uit. Niet alleen om het praktische gegeven dat de Dr. De Visserschool in de buurt van het Mencia de Mendoza ligt, maar vooral ook omdat de school internationaal georiënteerd is. “Op deze school is veel aandacht voor Engels, leerlingen doen er in de bovenbouw bijvoorbeeld het Anglia programma dat ze afsluiten met een examen.”
 
Op de Internationale School wordt gewerkt met het International Primary Curriculum en de voertaal is Engels. Maar de school, die bekostigd wordt door het ministerie van OCW, moet tien procent van de lessen in het Nederlands geven. “Dat kan gedaan worden door onze leerkrachten. Omgekeerd kunnen docenten van de Internationale School lesgeven op de Dr. De Visserschool. Dat is interessant want dat zijn native speakers”, aldus directeur Wever.
 
Ervaringen
Hij ziet mogelijkheden om over en weer van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Bij sommige vakken als gymnastiek en kunstzinnige vorming zitten Nederlandse kinderen en ‘internationale’ kinderen bijvoorbeeld bij elkaar in de groep. “En wat ons betreft willen we er ook andere basisscholen bij betrekken.”
 
De betrokkenheid bij de Internationale School komt ook voort uit de christelijke identiteit, zegt Wever. “Jezus Christus heeft nooit iemand buitengesloten, dat is onze inspiratie. We zijn er om elkaar te helpen, we staan open naar elkaar, zo is het Geloof bedoeld.”
 
Visie
De Internationale School heeft geen confessionele grond, maar dat wil niet zeggen dat de school een kleurloze visie krijgt. “Daar hebben we we goed over nagedacht, want we vinden het belangrijk om aan te geven waar we voor staan. Die visie gaan we ook toetsen bij alle direct-betrokken partijen.” En dat de protestants-christelijke grondslag van het PCPO en de katholieke grondslag van het Mencia de Mendoza Lyceum een inspiratiebron is, is evident.
 
Naar verwachting zal de ‘primary school’ tussen de 150 en 200 leerlingen gaan trekken, en de ‘secundary school’ 80 tot 130 leerlingen. In West-Brabant zijn veel internationale bedrijven gevestigd. De Internationale School staat niet open voor kinderen die in Nederland wonen, behalve als hun ouders door hun werkgever uitgezonden zijn of op korte termijn zullen worden naar het buitenland. Voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang tekent de Kober Groep.
 

Deel dit artikel