23 juni 2024

Zadkinistisch

Beroep: onderwijs | Aflevering 1.10 

COLUMN | Op het congres van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs over inspraak van studenten op ROC’s, waren niet alleen studenten uit de diverse ROC-studentenraden, maar ook begeleiders van die raden (mensen zoals ik).
Het Zadkine, één van de twee ROC’s in Rotterdam, was goed vertegenwoordigd met een flinke groep studenten die helemaal niets van zich liet horen (ook niet na uitnodiging daartoe van de dagvoorzitter), en met enkele docenten-begeleiders die wel van zich lieten horen. Dat is docenten wel toevertrouwd.

Wat hadden zij te zeggen? Zij staken de loftrompet over hun eigen ROC-studentenraad (die nog steeds niets van zich liet horen), maar veruit het Meest Opzienbarend was een exposé over hoe ze op het Zadkine het management bij de les gingen houden: de managers daro gaan gewoon lesgeven!

Pardon?

Ik herhaal het maar even want zelf kon ik het ook nauwelijks geloven, maar het is wel zo: de managers op het Zadkine gaan allemaal lesgeven, na de herfstvakantie. En omdat de herfstvakantie inmiddels voorbij is, moet het nu zover zijn. Te beginnen, sprak de spreker op het congres triomfantelijk,  met de voorzitter van het College van Bestuur.

Echt waar?

Ja, echt waar: ‘Op die manier willen we afstand tussen de leiding en de werkvloer verkleinen. Na de herfstvakantie staat onze CvB-voorzitter elke maandagochtend voor de klas. Duits geeft hij.’
Spreker zelf, directeur op het Zadkine, gaat Frans geven.

Mij rest niet anders dan te zeggen: Chapeau!

Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel