23 juni 2024

Twee Brabantse mbo-scholen in de landelijke top 5

BOXTEL | NIEUWS | SintLucas in Boxtel mag zich de beste mbo-school van Nederland noemen. De school staat op nummer 1 in de landelijke monitor van studentenorganisatie JOB. De Rooi Pannen bezet de vijfde plaats op de ranglijst.
 
De plaats op de ranglijst is gebaseerd op de oordelen van  de eigen studenten, samengevat in een eindcijfer voor de opleiding als zodanig en een eindcijfer voor de school als geheel. Op de Boxtelse school, die studenten opleidt voor creatieve beroepen, vulde bijna negentig procent van de studenten de online-enquete in. En die gaven voor de opleiding het cijfer 7.9 en voor de school een 8.0. Een ruime voorsprong op de ‘achtervolgers’.
 
De Rooi Pannen, een opleiding voor ondernemersberoepen, kreeg van de eigen studenten twee keer het rapportcijfer 7.3. Ter vergelijking, de rode lantaarn wordt gedragen door ROC Kop van Noord-Holland met een score van respectievelijk 6.6 en 5.6. Met twee mbo-scholen in de top vijf slaat Brabant een goed figuur.
 
Walter Tibosch, voorzitter van het college van bestuur van SintLucas, laat in een persverklaring weten erg blij te zijn met de hoge waardering van zijn studenten. De Boxtelse school scoort o.a. goed in de contacten tussen docenten  en studenten, in de mate waarin studenten leren om zelfstandig te werken en het niveau van de opleiding.
 
Vakschool
In het mbo hebben veel scholen moeite om het verplichte minimumaantal van  850 lesuren te halen. In Boxtel is dat geen probleem, studenten krijgen gedurende 36 weken gemiddeld 30 uur les, in totaal 1080 uur. “We stellen behoorlijke eisen aan onze studenten, zowel op het gebied van kwaliteit als inzet”, aldus Tibosch. SintLucas is een kleine vakschool met ongeveer 1300 studenten. De school is recent bestuurlijk gefuseerd met de eindhovense school.

SintLucas in Boxtel

In de JOB Monitor komen een groot aantal aspecten aan de orde waar studenten dagelijks mee te maken hebben. De vragen hebben onder meer betrekking op veiligheid, studiefaciliteiten, voorlichting, begeleiding, stage, studiewerkplekken , medezeggenschap, roosters, examens, klachten enz. Ruim 150.000 studenten deden deze keer aan de enquetes mee.
 
Lesuren omhoog
Punten die volgens het JOB de aandacht van de mbo-sector moet hebben is de informatie over de opbouw van een studie, de beschikbaarheid van rustige studieruimtes, het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen en klachtenafhandeling. En het aantal lesuren moet omhoog. Studenten zijn het meest tevreden als ze tussen  16 tot 24 uur per week les krijgen, maar veel scholen halen dat niet.
 
Al met al geven de mbo-studenten voor hun opleiding landelijk een gemiddeld cijfer van een 6,9 en dat is iets beter dan in de JOB Monitor van twee jaar geleden. Volgens het JOB is de trend naar boven als het gaat over de studenttevredenheid in het mbo.

 

Deel dit artikel