19 juni 2024

Ambitieus plan voor excellent hoger onderwijs en onderzoek in Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS |  update |  De hogescholen en universiteiten in Brabant hebben de ambitie om te excelleren in onderwijs en onderzoek. Dat hebben ze vastgelegd in een gezamenlijk plan dat woensdag 10 november aan het college van Gedeputeerde Staten is gepresenteerd.
 
Het plan omvat concrete voorstellen op vier investeringsterreinen waarmee ongeveer 250 miljoen euro is gemoeid. Het gaat om het realiseren van campussen, het bieden van toponderwijs (een gezamenlijk University College van Eindhoven en Tilburg met de naam Vincent van Gogh), het verzilveren van kennis voor toepassing door het bedrijfsleven (met name MKB), ondernemerschap, het aantrekken van buitenlandse studenten en aandacht voor jong talent.

Gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugd, cultuur en samenleving) nam het plan gisteravond in ontvangst uit handen van een delegatie bestaande uit Philip Eijlander (rector Universiteit van Tilburg), bestuursvoorzitter Marcel Wintels (Fontys) en bestuursvoorzitter Paul Rüpp (Avans). Ze sprak er haar waardering voor uit dat alle instellingen voor hoger onderwijs elkaar gevonden hebben in een unieke krachtenbundeling. Onder het motto ‘Samen slimmer en sterker’. “Ik ben er trots op!”.

Van Haaften benadrukte dat het onderwijs geen kerntaak (meer) is voor de provincie, maar niettemin ziet ze mogelijkheden om de hoge ambities van de instellingen de wind in de rug te geven. Het plan sluit goed aan bij de Agenda van Brabant waarin is aangegeven hoe deze provincie haar positie van innovatieve kenniseconomie (inclusief de aanzienlijke maakindustrie) verder kan uitbouwen.

In de Europese top
Rüpp merkte in dit verband op dat de kennisregio’s in Nederland in Europees verband goed scoren, er staan maar liefst vier regio’s in de top tien, met Brabant op plek negen. Belangrijk is dat alle betrokken partijen (onderwijs, overheid en ondernemers – de drie o’s) een stevige alliantie vormen, aldus Van Haaften. En als het aan de gedeputeerde ligt worden er ook verbindingen gelegd met de Brabantse ROC’s. 

De gedeputeerde deed geen uitspraak over de 250 miljoen euro die met het plan is gemoeid. De delegatie van het hoger onderwijs benadrukte dat het plan niet als een concreet verzoek voor geld moet worden gezien aan de provincie. De instellingen verwachten wel dat de provincie een duit in het zakje doet, maar ze willen evenzeer aankloppen bij het rijk en bij de Europese Unie. 

Gedeputeerde Brigite van Haaften krijgt het plan van het hoger onderwijs in Brabant overhandigd door Philip Eijlander, rector van de Universiteit van Tilburg. Links bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans.

Het fundament voor het plan is gelegd door de vijf grote kennis- en onderwijsinstellingen die Brabant telt, de twee universiteiten en de hogescholen Avans, Fontys en NHTV. De kleinere instellingen hebben aangeven waar mogelijk aan te sluiten. Het plan bevat overigens geen volstrekt nieuwe voorstellen, het gaat om ideëen en initiatieven die al langer leven en die in een aantal gevallen al in uitvoering zijn. “Maar we willen het proces versnellen”, aldus Wintels.

Dynamiek
Het is voor het eerst dat de hogescholen en universiteiten in Brabant op deze manier de krachten bundelen. Volgens rector Eijllander zijn de eerste effecten al zichtbaar. “Er is een enorme dynamiek ontstaan. We werken samen maar we gunnen elkaar ook de ruimte.” De betrokken instellingen zijn de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e), de Universiteit van Tilburg (UvT), Fontys Hogescholen (Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Veghel), Avans Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch), HAS Den Bosch, NHTV (Breda), Design Academy (Eindhoven) en pabo De Kempel (Helmond).
 
Gezamenlijk hebben ze ongeveer 81.000 studenten en ongeveer 11.000 medewerkers. Het hoger onderwijs in Brabant biedt doorgaans een goede kwaliteit onderwijs en staat in de top van de landelijke ranglijsten als van Elsevier. Ook internationaal genieten met name de twee universiteiten aanzien, vooral wat betreft het onderzoek.
 

Deel dit artikel