19 april 2024

Ict in het voortgezet onderwijs krijgt vaart

TILBURG | NIEUWS | Er komt steeds meer vaart in het gebruik van ict in het onderwijs. Dat was de constatering van Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), op een drukbezochte ict-gebruikersdag in Tilburg.

De opkomst van zo’n 250 deelnemers, van zowel binnen als buiten OMO,  was voor Hendrikse een bevestiging van de toenemende betekenis van ict in de sector van het voortgezet onderwijs. In zijn openingswoord noemde Hendrikse enkele voorbeelden:

– Gisteren viel de brochure binnen waarin de Stichting VOcontent aankondigt binnenkort zogenaamde stercollecties te zullen presenteren. Digitaal leermateriaal waarmee inmiddels zo’n 200 scholen in Nederland werken. Het betekent dat docenten het eigenaarschap van leermiddelen op die scholen daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk hebben overgenomen, en dat is een belangrijke ontwikkeling die in ieder geval òòk past in de professionaliseringsagenda van OMO.

– Aan het Kennisnet Ambassadeursprogramma binnen OMO wordt momenteel door meer dan de helft van de scholen deelgenomen. Het betekent dat schoolleiders zich zeer bewust zijn dat ict-beleid op school hoog op de agenda hoort.

– Met de educatieve uitgevers werken we in een project aan de vereenvoudiging van de toegang tot digitale content en de resultaten lijken veelbelovend. Het betekent dat uitgevers, maar ook distributeurs, inzien dat het eenvoudigweg schuiven met pallets vol boeken een achterhaald businessmodel vertegenwoordigt.  

– De ontwikkeling van het ElectronischLeerDossier (ELD) is in een nieuwe fase terecht gekomen. Onder de naam OSO (OverstapServiceOnderwijs) wordt er voortvarend gewerkt aan een digitale omgeving die het binnen enkele jaren mogelijk moet maken dat in het gehele land eenvoudige digitale uitwisseling van leergegevens van leerlingen mogelijk wordt. Het betekent dat we grote stappen kunnen zetten in in de verbetering en vereenvoudiging van administratieve processen bij overstap van leerlingen tussen scholen.

Breedband in Brabant
– SchoolnetBrabant presenteert volgende week de positieve resultaten van de aanbesteding breedband voor het Brabantse onderwijs. Het betekent dat voor tenminste 31 OMO-locaties adequaat en betaalbaar internet dichterbij komt.

– Vorige week publiceerde CNVonderwijs een social media-protocol voor het onderwijs. Het is een handreiking voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen-en buitenschools mediagebruik. Het betekent dat mogelijke succesvolle inzet van social media kennelijk hoog op de schoolagenda kan komen.

“Het zijn zo maar enkele voorbeelden van activiteiten die worden ontwikkeld om onze onderwijsprocessen slimmer te laten verlopen met behulp van ict. In de komende 10 jaar zal tweederde deel van het huidige docentenbestand wegens natuurlijk verloop  het onderwijs hebben verlaten. Ook in het kader van de aanpak van het dreigende lerarentekort zou het gebruik van digitale programma’s dus wel eens van grote betekenis kunnen zijn. Kansrijke concepten zijn inmiddels in den lande bekend met als een van de meest sprekende voorbeelden regionale videolessen”, aldus Hendrikse.

Kennisdeling
“Het feit dat u allen hier bent om kennis te vergaren, informatie uit te wisselen en kennis te delen is het levende bewijs van het belang van ict in het schoolbeleid. Dat kunnen we alleen maar van harte toejuichen. Het past in de ambities die we binnen OMO in Koers2016 hebben geformuleerd”, stelde Hendrikse. Koers2016 is het document van OMO waarin het meerjarenbeleid is uitgestippeld. In 2016 bestaat OMO overigens 100 jaar.

OMO zet verder in op een verbetering van informatie-uitwisseling en communicatie binnen de organisatie. Er komt op korte termijn een gebruiksvriendelijk en veilig systeem voor kennisdeling online. “Door dit systeem bieden we onze collega’s een hulpmiddel om 24/7, vanaf de werkplek en/of thuis, met collega’s van  OMO (en indien gewenst met experts van universiteiten etc.) informatie te delen, discussies te starten of gewoon een prangende vraag te stellen.  Ik mag hopen dat het ons gaat helpen om ‘good practices’,ideeën en plannen nog effectiever met elkaar te kunnen delen”.

De ict-gebruikersdag vond plaats op donderdag 10 november op 2College Wandelboslaan in Tilburg.

► Lees ook ‘Pieter Hendrikse: Educatieve uitgevers raken dominante positie kwijt’ [2010]

Deel dit artikel