21 juni 2024

Onderwijs in Veghel extra alert op leerling met havo-potentie

VEGHEL | NIEUWS |Het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel zijn extra alert op mavoleerlingen die de potentie hebben om een overstap te maken naar de havo.
 
Directe aanleiding is de constatering dat er vanuit het Fioretti (breed vmbo) wel erg weinig leerlingen na het behalen van hun mavodiploma (vmbo-t) doorstroomden naar het Zwijsen College (havo/vwo).  “Dat kwam omdat men op Fioretti erg gericht is op doorstroom naar het mbo, vmbo-mbo-hbo vormen immers de beroepskolom. Er was minder oriëntatie op de mogelijkheden om op de havo verder te gaan”, zegt Jan Verbruggen, rector van het Zwijsen College, net als het Fioretti een OMO-school.
 
De bijstelling heeft onmiddellijk effect gehad. Waren er vorig jaar slechts drie mavisten die na hun examen van het Fioretti  op de havo van het Zwijsen hun schoolloopbaan vervolgden, dit schooljaar zijn het er al vijftien. De twee scholen hebben nog een maatregel genomen om de potentiële havoleerling beter in beeld te krijgen.
 
Ze hebben met ingang van dit jaar samen een brugklas mavo-havo in het leven geroepen. In heel veel andere plaatsen de gewoonste zaak van de wereld, maar niet in Veghel. “Dat komt omdat we geen brede scholengemeenschap zijn maar twee aparte scholen met ieder een eigen aanbod.”
In het belang van de leerling hebben de scholen in deze leemte voorzien. De mavo-havo brugklas is op het Zwijsen ondergebracht, maar de docenten zijn van beide scholen afkomstig.
 
“In die brugklas kunnen we nagaan of een leerlingen in het schemergebied tussen mavo en havo de capaciteiten en de studiehouding heeft om naar de havo te gaan”, aldus Verbruggen. Leerlingen die aan het eind van de brugklas het advies krijgen om naar de mavo gaan houden gewoon de mogelijkheid om, als ze hun diploma hebben behaald, eventueel alsnog over te stappen naar 4-havo. “Leerlingen hebben op die leeftijd soms meer tijd nodig om zich te ontwikkelen.”
 

Actuele discussie
Het initiatief in Veghel valt samen met een actuele discussie in de media en in de Tweede Kamer over de vraag of middelbare scholen zich wel voldoende inspannen om leerlingen met een mavodiploma wel de overstap naar de havo te laten maken. Rector Verbruggen heeft zich geërgerd aan de suggestie dat de scholen alleen maar aan hun eigen belang zouden denken. Het beleid van de twee Veghelse scholen duidt op het tegendeel.
 
Bovendien vindt Verbruggen dat er wel erg gemakkelijk over de nadelige effecten van een ongeclausuleerd toelaten van mavisten naar de havo wordt gesproken . “Het is uit onderzoek bekend dat een aanzienlijk deel van deze leerlingen het niet redt en van school moet. Dat is heel frustrerend voor zo’n leerling, want die heeft het gevoel dat hij gefaald heeft. En ik vind dat je ook naar de kosten moet kijken”, aldus Verbruggen.
 
Niet alleen cijfers
Volgens de rector is het helemaal niet vreemd dat scholen leerlingen met een mavodiploma niet zomaar toelaten. “Het is normaal om bij elke overgang in het onderwijs eisen te stellen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor havoleerlingen die naar het vwo willen overstappen”. 
 
Verbruggen bestrijdt dat de beoordeling voor een gewenste overstap puur een cijfermatige exercitie is. Daar wordt ook een advies bij betrokken over zaken als studiehouding en motivatie. Is de overtuiging er dat de leerling de potentie en de wilskracht heeft om de havo succesvol te doorlopen, dan krijgt hij van de school de extra begeleiding die eventueel nodig is.  
 

Deel dit artikel