23 juni 2024

Bredase raad schrikt van forse bezuiniging op budget onderwijsachterstanden

 BREDA | NIEUWS | De forse bezuiniging op het lopende budget voor de aanpak van onderwijsachterstand in Breda is de gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten.
 
Er is dit jaar 600.000 euro minder beschikbaar dan aanvankelijk voorzien. Op de begroting stond een post van 2.453.000 euro, dus daar gaat een kwart vanaf. Op initiatief van de oppositionele PvdA-fractie is op 11 november in de gemeenteraadsvergadering een motie aangenomen die het college opdraagt om naar een oplossing te zoeken. De bezuiniging als zodanig wordt voor dit jaar niet teruggedraaid.
 
In de motie werd er op gewezen dat het bevorderen van goede kansen voor kinderen een speerpunt in is in het coalitieakkoord @Breda, dat in maart van dit jaar is afgesloten tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Een bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid staat daar haaks op.
 
Ook sprak de gemeenteraad zijn zorg uit over signalen vanuit het onderwijsveld over mogelijke gemeentelijke bezuinigingen op schakelklassen, schoolbegeleiding en maatschappelijk werk. Het Bredase onderwijs voelde zich overvallen door de korting op het budget voor onderwijsachterstanden omdat het college daarover geen overleg had gevoerd.
 
Ambities handhaven
De Bredase gemeenteraad vindt dat het college de ambities voor de verbetering van onderwijskansen van kinderen in deze raadsperiode onverminderd moet handhaven. In het voorjaar moet onderwijswethouder Boelema met een oplossing komen voor de activiteiten die door de plotse bezuiniging niet door zijn gegaan.
 
Het college van B. en W. is met een omvangrijk tussentijds bezuinigingspakket gekomen omdat de gemeente als gevolg van grote financiële tegenvallers dit jaar diep in de rode cijfers dreigt te duiken. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt extra hard geraakt omdat daar een aanzienlijk deel van het geld nog niet was uitgegeven.

Deel dit artikel