21 juni 2024

Snelle aanpak langstudeerders kost TU/e miljoenen

EINDHOVEN | NIEUWS | Een te snelle aanpak van de problematiek van de langstudeerders kost de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) jaarlijks miljoenen euro’s aan bekostiging.
 
Samen met de TU Delft en Universiteit Twente – verenigd in 3TU – dringt de Eindhovense universiteit er in een brandbrief bij staatssecretaris Zijlstra (VVD, hoger onderwijs) op aan om de maatregel pas over vier jaar in te laten gaan. Het kabinet wil echter al met ingang van het komend studiejaar de studenten aanpakken die te lang over hun studie doen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het bezuinigingspakket van OCW.
 
Studenten die meer dan een jaar op hun nominale studieduur uitlopen moeten een boete betalen van 3000  euro en de instelling moet eenzelfde bedrag ophoesten. Voor de drie technische universiteiten gaat om 20 miljoen euro per jaar structureel aan bezuinigingen. Op basis van het studietempo van de huidige populatie in Eindhoven zou de TU/e, volgens website ScieneGuide, bijna viermiljoen euro aan het rijk moeten terugbetalen.
 
Nadelig effect
De technische universiteiten schrijven dat ze het eens zijn met het beleid om het langstuderen tegen te gaan. Dat is ook een van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Veerman, waarin de toekomst van het hoger onderwijs wordt geschetst. De instellingen hebben al maatregelen genomen in de vorm van het invoeren van een bindend studieadvies (bsa) en de harde knip*.
 
Maar ze hebben meer tijd nodig om de problematiek verantwoord aan te pakken, zonder dat er nadelige effecten optreden in de behoefte aan goed opgeleide bètaspecialisten. De drie universiteiten wijzen erop dat hun studenten door de zwaarte van een studie techniek (nominaal 3 jaar bachelor, 2 jaar master) eerder kans maken beboet te worden.


 
Risico’s mijden
“Studenten zullen risico’s gaan mijden en kiezen voor als gemakkelijker te boek staande studies. Dit effect wordt versterkt door de invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterfase, waardoor studenten van een masteropleiding bèta en techniek een tweemaal zo hoge studieschuld opbouwen. Te grote druk op de studieduur zal bovendien resulteren in een lagere kwaliteit van zowel de opleiding als afgestudeerde”, aldus de drie universiteiten.
 
Het gevolg is desastreus. “Alle inspanningen om de in- en uitstroom van technische opleidingen te bevorderen worden dan in een klap teniet gedaan”. Door de maatregel pas over vier jaar van kracht te laten zijn is het volgens de universiteiten mogelijk om deze ongewenste effecten te voorkomen.
 
*) Bindend studieadvies (bsa): de eis aan studenten om aan het eind van hun eerstejaar een minimumaantal studiepunten te hebben vergaard. De student die daar niet aan voldoet moet de opleiding verlaten.
Harde knip:Een student mag pas aan de masterfase van zijn studie beginnen als hij alle vakken voor zijn bachelor gehaald heeft. Tot voor kort was er die verplichting n

Deel dit artikel