23 mei 2024

Provincie wil geld van het rijk voor innovatie

DEN BOSCH | NIEUWS | De provincie wil dat het rijk geld uittrekt voor het uitbouwen van Brabant tot een innovatieve topregio. Het college van GS schrijft dat in een brief aan premier Rutte en aan de bewindslieden op Economische Zaken, Verhagen en Bleker.

Volgens het provinciebestuur wordt Brabant onevenredig zwaar getroffen door de forse bezuinigingen van het kabinet als het gaat om kennis en innovatie.  Dat komt omdat in Brabant de high tech sector (Brainport) sterk vertegenwoordigd is. De subsidie die tot nu toe aan bedrijven en instellingen werd toegekend daalt door deze maatregelen maar liefst met 80 procent.

En onlangs nog hebben de instellingen voor hoger onderwijs in een rapport aangegeven dat ze krachten willen bundelen en flink willen investeren in de uitbouw van de kennisinfrastructuur. Deze plannen zijn goed voor een budget van 250 miljoen euro.  


Donkere wolken boven de Automotive Campus in Helmond

De provincie wil samen met het Rijk en de steden optrekken op de volgende thema’s: Brainport 2020 en regionaal economisch beleid (Maintenance, Logistiek en Social Innovation, en Agrofood en Pharma); bereikbaarheid in en van Brabant (MIRT), Brabant als aantrekkelijke regio (o.a. de kandidaatstelling BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018) en verduurzaming en innovatie van de agro-food sector. Daarnaast wil de provincie ook gezamenlijk optrekken richting Brussel (vormgeven innovatiebeleid EU 2020 en TEN-T beleid).

Goede uitgangspositie
Brabant heeft in Europa een goede uitgangspositie als het gaat om kennis en innovatie. De internationaal concurrerende bedrijven in Brabant in de high-tech, voedselverwerking, chemie en logistiek zorgen voor 25% van de Nederlandse export. Van alle Europese regio’s heeft Brabant het op een na hoogste aantal patenten per inwoner en is het binnen Nederland koploper qua private investeringen. Ook zijn en worden nationale en internationale kennisinstituten op het gebied van onderhoud (Dutch Institute World Class Maintenance in West Brabant), logistiek (Dinalog in Breda), energie (FOM Rijnhuizen, ECN in Eindhoven) in Brabant gevestigd.
Daarnaast worden diverse campussen opgezet en ontwikkeld, zoals de High Tech Campus (Eindhoven), Automotive Campus, Aviolanda (Woensdrecht), Aerospace & Maintenance Value Park (Tilburg) en Groene Energie Campus (Bergen op Zoom), mede dankzij provinciale investeringen.
[Bron: Persbericht]

►Lees hier over ambities hoger onderwijs in Brabant

Deel dit artikel