22 mei 2024

‘On Stage’ brengt Bredase vmbo’ers al vroeg in contact met beroepspraktijk

BREDA | NIEUWS | Vmbo-leerlingen staan vaak te trappelen van ongeduld om ervaring op te doen in de beroepspraktijk. Een mooi voorbeeld daarvan gaf Eric Abrahams, docent aan het Princetuin College in Breda, donderdag 25 november bij de aftrap voor het tweede jaar van het project On Stage.
 
“Als een leerling een dagje mee mag lopen op een bedrijf op Hazeldonk, dan staat die daar ’s morgens om zes uur in de kou. Maar het kost hem de grootste moeite om om half negen op school te zijn”. Het tekent de gretigheid waarmee leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs vaak reikhalzend uitzien naar het ‘echte werk’.
 
Maar hoezeer ze ook graag aan de slag willen, succes is niet op voorhand verzekerd omdat leerlingen zich geen goed beroepsbeeld kunnen vormen en ze op die leeftijd nog niet helemaal precies weten hoe ze in het leven staan. Illustratief was de uitleg die de 14-jarige Chiel van Gerwen gisteren gaf tijdens de kick off van On Stage. “Ik zit in het derde jaar vmbo, doe handel en verkoop maar daar wil ik niet in verder gaan. Ik wil namelijk piloot worden.”  
 
Om de leerlingen te helpen bij het maken van een goede keuze zijn de vijf vmbo-scholen in Breda en een in Baarle-Nassau vorig jaar begonnen met On Stage. Bedoeld voor leerlingen in klas 2 of 3 van het vmbo. Op zich een simpel concept, bedacht door een moeder in Delft die vond dat vmbo’ers ten onrechte vaak in het verdomhoekje werden gezet. Zij ontwikkelde de formule om leerlingen die zich willen oriënteren op een beroep en de werkers in het bedrijfsleven bij elkaar te brengen.
 
Matchen
Of beter gezegd, om leerling en beroepsbeoefenaar te matchen. Dat gebeurt in een ‘drietrapsraket’. Leerlingen krijgen in de klas uitvoerig informatie over beroepen en keuzes. Vervolgens wordt een Beursdag gehouden, waar vraag (de leerling) en aanbod (het bedrijf) één op één bij elkaar komen. Leerlingen hebben zelf een top-3 van voor hen interessante beroepen waar ze mee willen matchen. Twee weken later is er een Doedag, de leerlingen lopen daadwerkelijk een dag mee.

 De Bredase wethouder van onderwijs Saskia Boelema in gesprek met de leerlingen Martin, Selma, Chiel en Wessel.

Deze aanpak slaat erg goed aan, legde projectleider Frank Schuurman uit aan een goed gevulde zaal van mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. De eerste editie van On Stage kreeg van de leerlingen een 7.4, de ondernemers 7.5 en van de docenten een 7.9. Ongeveer 85 procent van de leerlingen was er in geslaagd om minimaal één match uit de eigen droomtop-3 te verwezenlijken.
 
Investeren in opleiden
In een rondetafelgesprek vertelden vier leerlingen dat ze veel hadden opgestoken van het dagje meelopen bij een bedrijf of, in het geval van Selma, met de Bredase wethouder van Onderwijs Saskia Boelema. Maar ook in het rondetafelgesprek met de ondernemers waren de reacties positief. Ze hebben er belang bij, met het oog op de uittocht van de babyboomers, om te anticiperen op een toekomstige krappe arbeidsmarkt. “Ondanks de crisis blijven we daarom investeren in opleiden”, lichtte H. Bindels van de Bredase Dealers Associatie toe.
 
Maar deze aanpak is eveneens bedoeld om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Immers als scholieren beter in staat zijn om te kiezen, dan is de kans dat ze uitvallen minder groot. “Het gemeentebestuur steunt dit initiatief, dat van onderop is ontstaan, daarom van harte”, aldus wethouder Boelema.
 
De Beursdag van On Stage 2011 is in Jeugdland Ulvenhout op 24 maart, op 5 april  is de Doedag. Er doen 800 leerlingen aan mee en 350 beroepsbeoefenaren. De deelnemende scholen zijn De Rotonde, Scala College, Prinsentuin College, Tessenderlandt, de La Salle en Christoffelschool. 
 
► Lees hier meer over Breda On Stage

Deel dit artikel