19 juni 2024

Avans wil dat elke student een praktijkgerichte eindscriptie maakt

TILBURG | NIEUWS | Studenten van Avans Hogeschool zijn verplicht om in het kader van hun afstuderen een eindscriptie te schrijven gebaseerd op praktijkgericht onderzoek.
 
“In het verleden was het zo dat studenten konden afstuderen zonder dat ze bijvoorbeeld bij een bedrijf onderzoek hadden gedaan. Dat kan niet meer, praktijkgericht onderzoek is wezenlijk voor het hbo”, aldus Paul Rüpp, voorzitter van de raad van bestuur van Avans. Hij zei dit na afloop van de uitreiking van de Avans Scriptieprijs 2010 op de locatie in Tilburg.
 
Die prijs – een geldbedrag van 1500 euro – ging naar Ben de Swart, student aan de Academie voor Deeltijd in Breda. In zijn eindscriptie doet hij verslag van zijn onderzoek naar de vraag of het Havenziekenhuis in Rotterdam zijn Centrale Sterilisatie Afdeling in stand moest houden of uit moest besteden.
De Swart ontwikkelde negen financiële scenario’s en adviseerde de directie van het ziekenhuis om dit werk niet meer zelf te verrichten. Zijn advies werd opgevolgd en de student mocht in vaste dienst komen van het Erasmus Medisch Centrum.
 
Projectontwikkelaar
Andere genomineerden waren Dianka de Bie en Anneke Klaassen, beiden afgestudeerd in de Bouwtechnische Bedrijfskunde. Zij brachten in een gezamenlijke eindscriptie in kaart hoe een projectontwikkelaar een positie zou kunnen verwerven op het voor haar onbekende terrein van de zorgvastgoed.  Ook deze opdrachtgever nam het advies ter harte.
 
Petra Dollekamp, afgestudeerd in de bedrijfseconomie, ontwikkelde een instrument voor zorginstanties dat hen helpt bij het ontwikkelen van strategisch beleid met betrekking tot diensten die bekostigd worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dan gaat het onder meer om huishoudelijke verzorging, een markt waar sinds een aantal jaren ook schoonmaakbedrijven actief zijn.

 De genomineerden en de winnaar van de Avans Scriptieprijs Ben de Swart, Petra Dollekamp, Dianka de Bie, Anneke Klaassen en Tessa van Kempen.

Toptalent ‘hors categorie’
Een hele bijzondere genomineerde voor de Avans Scriptieprijs was Tessa van Kempen, student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Zij is bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam betrokken bij mogelijk baanbrekend onderzoek naar de chronische variant hepatitis B. De jury had besloten deze student buiten de prijzen te houden, juist vanwege haar uitzonderlijke prestatie.
 
Haar scriptie had een hoog wetenschappelijk niveau en een van de criteria voor de prijs is dat het om praktijkgericht hbo-onderzoek gaat. “Jij behoort tot de hors categorie, jouw scriptie is van een uitzonderlijke klasse en daarom krijg je een eervolle vermelding”, aldus Rüpp. De studente is een bijzonder wetenschappelijk talent, ze is inmiddels bij internationaal toponderzoek betrokken. “We gaan nog veel van haar horen”, meent Rüpp. Toch heeft ze als vooropleiding ‘slechts’ de havo gedaan. Toen ze eenmaal in het laboratorium aan de slag ging ‘viel het kwartje’ en wist ze dat ze daar op haar plek was.
 
Geen toevalstreffers
De genomineerden leverden dus stuk voor stuk een grote prestatie, maar dat zijn volgens bestuursvoorzitter Rüpp geen toevalstreffers. “Er wordt binnen onze hogeschool op meer plekken hoogwaardig toegepast onderzoek verricht. Dat is mede het effect van de lectoraten en de expertisecentra. Je kunt deze ontwikkeling vergelijken met die van de Universiteit Wageningen of van de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat waren vroeger ook hogescholen waar belangrijk toegepast onderzoek werd verricht.”

Deel dit artikel