15 juli 2024

Nog geen besluit over vereniging nieuwe stijl van OMO

TILBURG | NIEUWS | Er is donderdagavond op de algemene ledenvergadering van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg nog geen besluit gevallen over de wijziging van de statuten. Daardoor is de beoogde vereniging nieuwe stijl nog geen feit.
 
Eugène Bernard, voorzitter van de raad van bestuur van OMO, moest vaststellen dat er onvoldoende leden waren komen opdagen om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Volgens het reglement lag het quorum op minimaal 185 leden die aanwezig zouden moeten zijn, maar het waren er slechts een vijftigtal.
 
Of de lage opkomst te maken had met het barre winterweer is overigens nog maar de vraag, want van de ongeveer 400 leden die OMO telt kwam in het verleden ook altijd maar een handjevol naar de ledenvergadering. Dat is ook een belangrijke reden geweest om met een voorstel te komen om de vereniging anders op te tuigen. Op maandag 20 december volgt een nieuwe algemene ledenvergadering en dan is geen quorum vereist.
 
Reacties
Toch was de vergadering niet gauw gedaan, want Bernard wilde de aanwezigen de kans bieden hun zegje te doen. Bovendien bracht hij de reacties in die al voor de vergadering naar de raad van bestuur waren gestuurd. Die reacties waren op hoofdlijnen instemmend, op een na. Een persoon adviseerde om de verenigingsstructuur los te laten en er een stichting van te maken.

 Bestuursvoorzitter Eugène Bernard van OMO tijdens de algemene ledenvergadering, die plaatsvond op het St. Odulphuslyceum.

Maar daar voelt het bestuur niets, hoewel dat de trend is in onderwijsland. De vereniging nieuwe stijl moet er voor zorgdragen dat de interne checks and balances in orde zijn. In de nieuwe situatie heeft de algemene ledenvergadering veel meer invloed op de raad van toezicht. Dat zo’n raad van toezicht een belangrijke taak heeft blijkt maar weer eens bij de hogeschool INHolland, waar de raad juist tekortschoot en er een bestuurlijke chaos kon ontstaan.
 
Lokale samenleving
In de nieuwe bestuurlijke constructie van OMO krijgen de raden van advies (nu nog colleges van advies) die aan elke school zijn verbonden ook meer in de melk te brokken. Deze raden zijn een afspiegeling van de lokale samenleving waarin de school opereert. Het is een manier om wat in jargon heet de ‘horizontale verantwoording’ te borgen.
 
Tijdens de vergadering werd op vraag van enkele ouders uitvoerig stilgestaan bij de betrokkenheid van ouders in het  nieuwe bestuurlijke model. Volgens het huidige voorstel kan niemand meer, dus ook ouders niet, lid worden van de vereniging OMO. Dat is voorbehouden aan de leden van de raden van advies.
 
Dat ouders geen lid meer kunnen zijn werd door sommige aanwezigen als een gemis beschouwd. Bestuursvoorzitter Bernard beloofde na te gaan of daarr toch op een of andere manier in voorzien kan worden. Te denken valt aan een lidmaatschap dat bijvoorbeeld wel spreekrecht geeft op de ledenraad (de opvolger van de algemene ledenvergadering), maar geen stemrecht.

► Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 2 november

Deel dit artikel