23 mei 2024

Groeiende interesse op pabo voor bewegingsonderwijs

TILBURG | NIEUWS | De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het oplopende tekort aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de basisschool.
 
Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet zonder meer bevoegd om gymlessen te geven in de groepen 3 tot en met 8. Ze moeten daarvoor eerst met goed gevolg de leergang bewegingsonderwijs hebben voltooid. Die maatregel is indertijd ingevoerd om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs een impuls te geven, want die was ver onder de maat.
 
Leerkrachten die voor 2001 hun diploma hebben behaald mogen wel gymlessen verzorgen. De leergang bewegingsonderwijs is echter een post-hbostudie en veel pas afgestudeerden beginnen er niet aan. “Als je na de pabo als leerkracht aan de slag gaat dan vergt die nieuwe baan alle aandacht, dan kom je er niet meer aan toe om daarnaast nog een leergang bewegingsonderwijs te volgen”, weet docent Rolf Touwen, werkzaam op de Fontys Pabo in Tilburg.
 
Minor op de pabo
Om dat probleem zoveel mogelijk te ondervangen bieden de Brabantse pabo’s hun studenten de mogelijkheid om een (groot) deel van die leergang te doen in de vorm van een minor. Ze hoeven dan na het afstuderen aan de pabo nog maar een beperkt deel van de leergang te volgen.
 
Een student demonstreert de handstand tijdens de open dag van de Fontys Pabo in Tilburg.

Volgens Touwen is het een onhaalbare kaart om de hele leergang bewegingsonderwijs als minor aan te bieden, daarvoor is die opleiding te omvangrijk. Op pabo De Kempel in Helmond is om die reden de omvang van de minor met ingang van dit jaar ingekort. De studiebelasting van deze minor was onevenredig groot ten opzichte van de overige minoren, meldt De Kempel op haar site.
 
Scholen in de knel
Door de veranderde bevoegdheidsregeling dreigen basisscholen in de knel te komen. Oudere leerkrachten met een gymbevoegdheid gaan met pensioen en veel jonge leerkrachten mogen geen gymles geven omdat ze de leergang niet hebben gevolgd. Toch ziet Touwen wel een lichtpuntje. Het aantal studenten dat op de pabo in Tilburg kiest voor minor bewegingsonderwijs groeit flink. “Van de honderd studenten in het derde jaar doet dit jaar de helft de minor bewegingsonderwijs.”
 
In de Tweede Kamer is een motie ingediend die beoogt om alle studenten op de pabo verplicht het vak bewegingsonderwijs te laten volgen. Staatssecretaris Zijlstra (hoger onderwijs, VVD) ontraadt in een brief aan de Kamer (3 december 2010) die motie. Hij vindt dat de uitkomst van de evaluatie die voor de zomer van 2012 staat gepland moet worden afgewacht.
 
 

Deel dit artikel