26 mei 2024

Promovenda: Vak van gymdocent is meer dan sport en bewegen

TILBURG | NIEUWS | De docent sport en bewegen moet niet alleen aandacht hebben voor het eigen vakgebied, maar daar ook maatschappelijke aspecten bij betrekken. Ten denken valt aan gezonde levensstijl, het verleggen van persoonlijke grenzen, sociale competenties en waardebesef.
 
Dat stelt Hilde Bakx (1956, Voorburg) op basis van haar proefschrift De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school. Een spiegel voor de vakwereld. Woensdag 8 december hoopt Bakx op haar promotieonderzoek te promoveren aan de Universiteit van Tilburg.
 
Volgens de promovenda komt de aanbeveling aan de gymdocenten om vakoverstijgend te gaan werken voort uit verwachtingen van de samenleving. Zowel de overheid als vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties hebben de competenties van sportdocenten steeds meer uitgebreid en daarmee benadrukken ze hun  pedagogische kwaliteiten.
Docenten moeten nadrukkelijk inspelen op de mogelijkheden van leerlingen, rekening houden met verschillen en hen stimuleren om meer te sporten en te bewegen buiten school.
 
Docenten sport en bewegen moeten zich ook buiten hun vakgebied begeven, vindt promovenda Hilde Bakx

In Europees verband wordt aangedrongen op een uitbreiding van het aantal lesuren tot drie per week. Bewegen&sport moet kinderen voorbereiden op een gezonde levenswijze en maatschappelijke waarden als eerlijkheid, zelfbeheersing, solidariteit, teamgeest, tolerantie en fairplay. Voldoende sport zal ook leiden tot betere schoolprestaties en minder schooluitval, stelt de overheid.
 
Meer onderzoek
Bax wil vertegenwoordigers van de vakwereld zoals leraren, opleiders, vakdidactici en beleidsmedewerkers uitnodigen om naast vakinherente doelstellingen, een expliciete plaats in te ruimen voor vakoverstijgende doelstellingen. Daarnaast is meer onderzoek gewenst naar de effecten van bewegen & sport op school.
 
Hilde Bax studeerde, na de CALO in Arnhem, Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is nu hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Promotor is prof. dr. P. De Knop, co-promotor dr. H. Stegeman.
[Bron: Persbericht]

► Lees hier Meer interesse op pabo voor sport en bewegen

Deel dit artikel