18 juli 2024

Brabantse profclubs stimuleren leerlingen met Playing for Success

DEN BOSCH | NIEUWS | De Brabantse clubs in het betaald voetbal steunen voluit ‘Playing for Success’. Dat is een initiatief om leerlingen van 9 tot 14 jaar die hun draai niet vinden op school te stimuleren hun talenten te ontwikkelen door ze in contact te brengen met een omgeving waar topsport wordt bedreven.

PSV heeft in Eindhoven het spits afgebeten en in januari haakt NAC Breda aan, in het voorjaar gevolgd door Willem II in Tilburg. RBC in Roosendaal en Helmond Sport starten aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Top Oss volgen later.

“Een groot deel van de clubs heeft  zijn medewerking toegezegd, ze staan heel positief tegenover Playing for Success”, zegt Irene de Kort. Zij is als een van de twee landelijke projectleiders bij KPC Groep in Den Bosch nauw betrokken bij de implementatie van dit initiatief in Nederland.

Playing for Success is vanaf 1997 ontwikkeld in Groot-Brittannië en is daar een schot in de roos. Het is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs die minder presteren dan op grond van hun capaciteiten verwacht zou mogen worden. Dat hun talenten niet tot hun recht komen kan uiteenlopende oorzaken hebben, maar een negatief zelfbeeld, sociaal isolement en een gebrek aan zelfvertrouwen spelen een grote rol.

Wow-factor
Door negatieve leerervaringen kunnen kinderen in een negatieve spiraal terechtkomen, legt De Kort uit. “Playing for Success brengt deze leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het stadion van een betaald voetbalclub. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die allemaal verband houden met het stadion en de club. Wij noemen dat ‘Leren met een wow-factor’”.

Deelnemers aan Playing for Success in hun eigen 'home' in het PSV-stadion.Leerlingen krijgen op het veld tekst en uitleg.

Gedurende tien weken gaan de deelnemers naar een stadion om daar te werken aan het verbeteren van taal en rekenen en hun vaardigheden met ict. “Het gaat er niet om eventuele leerachterstanden in die periode helemaal weg te werken, het is geen vervanging van de school. En ze krijgen geen sportopleiding. Het gaat erom dat we hun houding van teleurstelling en onzekerheid ombuigen.”

Leerprestaties
“Om ze te laten ervaren dat ze wél kunnen presteren en dat ze daarvoor complimentjes krijgen, zoals van voetballers en trainers, hun idolen. ‘Wow!, dat jij dat kunt’. Dat is de crux. Daar groeien ze mentaal van, ze worden weerbaar en als gevolg daarvan verbeteren de leerprestaties op school en gaan ze vooruit in taal en rekenen.”, aldus De Kort.

Leerlingen die op school goed in hun vel zitten presteren beter, is algemeen bekend. Die prestaties worden gemonitord, maar het is nog te vroeg om harde uitspraken te doen over Nederland. Er zijn wel aanwijzingen dat de ongeveer 350 leerlingen die nu aan het project hebben meegedaan hun resultaten hebben verbeterd. Omdat Playing for Success in Groot-Brittannië al veel langer loopt, kan de progressie, op zowel cognitief als sociaal gebied daar al wel overduidelijk worden aangetoond, zegt De Kort.

Zwaar weer
Op lokaal niveau werken clubs, gemeente en onderwijs nauw samen. Zij staan gezamenlijk garant voor de financiering, vaak gesteund door sponsors. Ook leerkrachten leveren hun aandeel, en studenten van de lerarenopleiding en stagiaires uit het mbo. Dat sommige clubs financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen is niet echt een rem op de uitbreiding van het project. “Voor clubs die overheidssubsidie krijgen is het een mogelijkheid om iets terug te doen voor de samenleving, het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er ontstaat meer betrokkenheid met de omgeving.”

KPC Groep wordt als trekker van Playing for Success gefinancierd door het ministerie van OCW. Als het aan Irene de Kort ligt wordt het concept naar andere sporten uitgebreid, maar ook naar andere sectoren zoals kunst en cultuur. “Waarom zou je zoiets niet doen met de theaters, met popcentra. Er zijn tal van mogelijkheden.”

► Zie ook de site  van Playing for Success

Deel dit artikel