23 juni 2024

Kabinet versoepelt boeteregeling langstudeerders

NIEUWS| Het kabinet heeft besloten om de boeteregeling voor studenten die te lang over hun studie doen wat te versoepelen. Op de regeling is ook uit Brabant veel kritiek gekomen.
 
Studenten mogen nu zowel bij hun bachelor- als hun masterstudie een jaar uitlopen. Zijn ze dan nog niet afgestudeerd en willen ze toch doorstuderen dan komt hen dat op een boete van 3000 euro te staan, bovenop het geldende collegegeld (in 2010 is dat 1713 euro). De hogeschool of universiteit van de betrokken student krijgt ook een sanctie van 3000 euro.  
 
Door het wetsontwerp over de aanpak van langstudeerders aan te passen zegt het kabinet met name een handreiking te willen doen naar studenten die extra vakken willen volgen of een opleiding die meer van een student verlangd, zoals bij de bètastudies het geval is.
 
Bestuurstaken
Ook studenten die bijvoorbeeld bestuurstaken vervullen in studentenorganisaties zouden met de verruiming gebaat zijn. Voor studenten met een erkende functiebeperking geldt eveneens meer uitloop voor de boet van kracht wordt. Verder geldt een uitzondering voor studenten die, na een eerste studie te hebben gedaan, aan een opleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg beginnen.
 

Tegen de regeling, die al komend studiejaar moet ingaan, is veel protest vanuit de studenten en vanuit de hogescholen en universiteiten. Een van de felste critici is Hein van Oorschot, voorzitter van het college van bestuur van de Tilburgse universiteit, die in een interview met Onderwijs Brabant de regering diefstal verweet. Hij herhaalde zijn kritiek op 5 december in het tv-programma Buitenhof.
 
Botte bezuiniging
Het Tilburgse college ziet het als een botte bezuiniging van 370 miljoen euro per jaar op het hoger onderwijs die niets van doen heeft met kwaliteit of studierendement.  Ook de Technische Universiteit in Eindhoven en bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans uitten hun zorgen over de gevolgen van de maatregel.
 
Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
De rector magnificus van de Radboud Universiteit heeft recent betoogd dat op grond van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad de regeling alleen kan gelden voor nieuwe studenten die in 2011 aan hun studie beginnen. Het kabinet wil de regeling echter ook toepassen op de huidige studenten.
 
►Lees hier

Deel dit artikel