18 april 2024

OMO streeft niet langer naar behoud lokale positie, wel van onderwijsaanbod

TILBURG | NIEUWS | Voor Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is behoud van de eigen positie op de lokale ‘scholenmarkt’ niet langer het leidende uitgangspunt. Voorop staat het garanderen van een zo gevarieerd mogelijk aanbod van voortgezet onderwijs. Zonodig in samenwerking met andere besturen.

Deze opmerkelijke ommezwaai blijkt uit Koers 2016, het nieuwe middellange beleidsplan van OMO.Tot een paar jaar geleden was het streven van OMO om in een gemeente of regio het ‘marktaandeel’ te behouden of zo mogelijk uit te breiden. Ook als dat ten koste ging van scholen van concurrerende besturen. Dat paste in de tijdgeest van de jaren negentig, waarin in het hele land, gestimuleerd door de overheid, tal van scholenfusies plaatsvonden. Maar die lijn is nu dus losgelaten, zo blijkt uit Koers 2016.Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel, een OMO-school

De raad van bestuur van OMO vindt dat in Brabant op fietsafstand ouders en leerlingen een keus moeten kunnen hebben uit meerdere scholen/schooltypen. “Een gevarieerd aanbod van onderwijs doet recht aan verschillende leerbehoeften van leerlingen en aan ontplooiingskansen voor docenten”, aldus Koers 2016.

Bevolkingskrimp
In de onmiddellijke leefomgeving van (potentiële) leerlingen is een diversiteit van onderwijs bereikbaar, noteert het bestuur. “We streven ernaar om met andere onderwijsbesturen, gemeenten en provincie oplossingen te vinden voor eventuele knelpunten.” Dat laatste is actueel aan het worden doordat met name in West-Brabant en delen van Zuidoost-Brabant als gevolg van bevolkingskrimp het aantal leerlingen in het onderwijs daalt.
Het Carolus Borromeus College in Helmond. Deze OMO-school verhuist in augustus 2012 naar een nieuw gebouw in de wijk Brandevoort
Een andere kwestie speelt in Sint Oedenrode waar het Fioretti College (een OMO-school) vanwege de hoge kosten zijn vmbo-nevenlocatie na dit schooljaar sluit. Het gemeentebestuur heeft echter de wens uitgesproken dat er voortgezet onderwijs in Sint Oedenrode (17.000 inwoners) blijft. Het Elde College in Schijndel zal, als er een verzoek komt van B&W, serieus bekijken of zij het onderwijsaanbod kunnen voortzetten.

Positie
OMO heeft in Brabant met een aandeel van ruwweg veertig procent een sterke positie als het gaat om het aanbod van voortgezet onderwijs. Onder dit bestuur vallen 45 scholen met in totaal ruim 60.000 leerlingen. OMO is het grootste schoolbestuur van Nederland. In Brabant vallen enkele scholen onder de Stichting Carmel (Oss, Eindhoven). Een aantal vmbo-scholen heeft een ROC als bestuur (West-Brabant, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven).

Een flink aantal middelbare scholen is nog altijd een bestuurlijke eenpitter. Die hebben zich wel verenigd in een federatief verband. Dat zijn de 17 Orionscholen (Oost-Brabant),  de 23 ZeeBrascholen (West-Brabant en Zeeland) en SKVOB (elf scholen in Breda e.o.)

De aanpassing van de koers van OMO op dit punt houdt ook in dat het laten fuseren van scholen uit de eigen organisatie niet meer voorop staat. Rond de eeuwwisseling leidden deze ‘interne’ fusies tot veel onrust, zoals in Roosendaal, Eindhoven en Tilburg.

Scholieren op de fiets
[In Nederland gaat 75 procent van de leerlingen per fiets naar de middelbare school. Ongeveer 54 procent van de leerlingen woont tussen 0 en 5 km van de school, 38 procent tussen 6 en 15 km, 6 procent tussen 16 en 30 km, overige meer dan 31 km. Bron: OCW]

Deel dit artikel