21 juni 2024

Impuls voor laboratoriumonderwijs Noordoost-Brabant

OSS | NIEUWS | ROC De Leijgraaf wil samen met ROC Rijn IJssel en Hogeschool HAN meer jongeren overhalen om voor een laboratoriumopleiding te kiezen. Voor dit plan is een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk en die blijkt kansrijk te zijn.
 
De drie instellingen werken daartoe samen in het centrum voor innovatief vakmanschap – het IJ5 Lab. IJ5 is een voortzetting van het reeds bestaande samenwerkingsverband IJ3. Maar in deze nieuwe constructie zijn ook een aantal bedrijven heel erg nauw betrokken. Zij nemen ook voor een deel de financiering voor hun rekening.
 
Met het IJ5 Lab moet het laboratoriumonderwijs in de regio´s een flinke kwaliteitsimpuls krijgen. Niet alleen voor de jonge studenten, maar ook voor personeel dat al werkzaam is in de branche en dat bijgeschoold kan worden. Door de betrokkenheid van hogeschool HAN is het voor mbo-studenten gemakkelijk om aansluitend door te stromen naar het hbo.
 
Bedrijven
Voor het IJ5 Lab is bij het rijk een subsidieaanvraag ingediend van twee miljoen euro. Om daar voor in aanmerking te komen moeten er ook andere partijen bereid zijn een even hoog bedrag te investeren. De twee ROC´s trekken er een miljoen voor uit. Drie grote bedrijven hebben ieder 250.000 euro toegezegd. Om het laatste gat te dichten wil de provincie Noord-Brabant bijspringen.
 
De provincie steunt het initiatief omdat het bijdraagt aan de noodzakelijke modernisering van het beroepsonderwijs voor de chemie ( ‘food, health & pharma’), zowel binnen het regulier onderwijs als het contractonderwijs (in het kader van leven lang leren).
 

Deel dit artikel