15 juli 2024

Habilis en Onderwijs Maak Je Samen starten CODO

 HELMOND | NIEUWS |Habilis mens en onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen Advies & Training presenteren in januari 2011 op de NOT een digitaal bekwaamheidsdossier.
 
Dit instrument stelt de leerkracht op eigentijdse wijze in staat om vanuit eigen initiatief zijn/haar bekwaamheidsdossier op te bouwen. Hiermee heeft de leerkracht een passende oplossing om, zoals de Wet BIO dit van haar vraagt, haar bekwaamheid aan te tonen.
 
Het is het eerste product dat voortkomt uit de nieuwe samenwerking tussen Habilis en Onderwijs Maak je Samen Advies en Training onder de noemer CODO: COmpetentie Dossier. Op 1 augustus 2006 is de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) in werking getreden.
Een belangrijk element uit deze wet zijn de zogenaamde bekwaamheidseisen voor leerkrachten. Mensen die een beroep binnen het onderwijs uitoefenen, moeten voldoen aan inhoudelijke, kwalitatieve eisen. Middels een (digitaal) bekwaamheidsdossier dient de leerkracht zijn bekwaamheid aan te tonen.
 
► Meer informatie op site van CODO

Deel dit artikel