23 mei 2024

Pieter van Geel voorzitter raad van toezicht OMO

TILBURG | NIEUWS | Update | Oud-CDA politicus drs. Pieter van Geel (59) wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Hij volgt prof. dr. A  van Weele op die deze functie negen jaar heeft uitgeoefend.
 
Van Geel, die o.a. gedeputeerde, staatssecretaris en fractievoorzitter in de Tweede Kamer is geweest, is als lid van de raad van toezicht voorgedragen door de leerling- en oudergeleding. Zijn benoeming is maandag 12 december goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van OMO. Eugène Bernard, voorzitter van de raad van bestuur van OMO, gaf er blijk van ingenomen te zijn met de komst van de bestuurlijke zwaargewicht Van Geel.
 
Het was een historische bijeenkomst op het 2College Wandelbos in Tilburg omdat het de laatste algemene ledenvergadering oude stijl was. OMO gaat zijn bestuurlijke organisatie anders optuigen zodat ouders, maar ook vertegenwoordigers van de samenleving, meer invloed hebben. Bovendien zijn in de nieuwe constructie de checks and balances beter in evenwicht.
 
Verantwoording
In de oude situatie was er niemand die de raad van toezicht ter verantwoording kon roepen, terwijl dat wel een belangrijk orgaan is. De raad van toezicht controleert bijvoorbeeld de financiën, benoemt de leden van de raad van bestuur en is ‘hun ‘sparringpartner’ over inhoudelijke zaken. “De affaire bij INHolland laat zien wat er fout kan gaan als er geen toezicht is op de raad van toezicht”, aldus scheidend voorzitter Van Weele.
 
Een historisch moment: de laatste algemene ledenvergadering oude stijl van OMO

In deze laatste oude algemene ledenvergadering werd met 37 tegen 3 stemmen besloten om de statuten te wijzigen die de weg vrij maken naar een vereniging nieuwe stijl. In die constructie benoemt de nieuw te vormen ledenraad van OMO de raad van toezicht. De afgevaardigden in de ledenraad worden aangewezen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Bernard
benadrukte dat de inzet is om de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school nog verder te versterken.
 
Bisschoppen
In de nieuwe raad van toezicht hebben de bisschoppen van Breda en Den Bosch het recht om gezamenlijk een bindende voordracht te doen voor een lid. Echter als tweederde van de ledenraad tegen die voordracht is, dan gaat de benoeming niet door. Aan een eerdere oproep om de formele band met de katholieke kerk helemaal door de snijden is geen gehoor gegeven.
 
Bestuursvoorzitter Bernard zette uiteen dat met deze oplossing OMO niet rechtstreeks is gerelateerd aan het instituut van de rooms-katholieke kerk, maar dat wel de katholieke traditie met de daaraan verbonden waarden en normen in stand wordt gehouden. Bernard beloofde de vergadering dat de raad van bestuur zonodig een eigen geluid zal laten horen bij de bisschoppen.
 
Andere cultuur
De vertrekkende voorzitter van de raad van toezicht Van Weele schetste in zijn afscheidsspeech dat er de afgelopen jaren veel veranderd is in de bestuurscultuur van OMO. Was er onder de vorige bestuursvoorzitter Kraakman sprake van een grote afstand tussen het bestuursbureau in Tilburg en de scholen, onder Bernard zijn de verhoudingen een stuk verbeterd.
 
Het oude motto ‘OMO doet in scholen en de scholen doen in onderwijs’ is passé. De raad van bestuur is nauw betrokken bij het onderwijs op de scholen. Van Weele benadrukte verder dat de hoogste bestuurders van OMO, overeenkomstig de richtlijnen voor publieke functies, ruim onder de Balkenendenorm betaald worden. De betrokken bestuurders kunnen  zich hier volledig in vinden.

► Zie    ook rubriek Wie wat waar

Deel dit artikel