5 maart 2024

Tweederde basisscholen heeft label verkeersveiligheid

DEN BOSCH | NIEUWS | Op de valreep van het jaar 2010 hebben zeven basisscholen het Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL) gekregen. Daarmee komt de teller op 568 scholen en dat betekent dat ongeveer tweederde van de basisscholen in deze provincie nu aan  de criteria voldoet.

Voor ongeveer tweehonderd basisscholen loopt de procedure nodig. Een commissie bekijkt vier keer per jaar hoever deze scholen zijn gevorderd. Als wordt vastgesteld dat ze geslaagd zijn dan krijgen ze het label, dat in de vorm van een bordje aan de school bevestigd wordt. De commissie houdt door middel van steekproeven in de gaten of scholen die al een label hebben nog steeds aan de criteria voldoen.

Het Brabants Verkeersveiligheidlabel is in het leven geroepen om de verkeersveiligheid te borgen in het schoolbeleid. Dat betekent dat leerlingen verkeerslessen krijgen, er verkeersprojecten met praktische oefeningen zijn en de schoolomgeving en wegen er naartoe verkeersveilig zijn. Daarnaast betrekken de scholen (verkeers)ouders of -verzorgers bij verkeerseducatie. In het voortgezet onderwijs zijn nu 72 BVL-scholen, waarvan er 31 een label hebben.

Veilig Brabant
De provincie Noord-Brabant was in 1997 initiatiefnemer van het Label. Andere provincies namen het al snel over. Ook in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Limburg en Zuid- Holland zijn scholen actief aan de slag om het Verkeersveiligheidlabel te behalen. Gedeputeerde Yves de Boer (o.a. verkeer) hoopt dat de scholen van Brabant de meest verkeersveilige provincie maken.

► Voor meer informatie ga naar de website van BVL

Deel dit artikel