5 maart 2024

Hoge ambitie TU Eindhoven: in negen jaar naar de wereldtop

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) heeft haar ambities naar boven bijgesteld. In 2020 moet de wereldtop bereikt zijn. Met het realiseren van deze doelstelling is een investering van 600 tot 700 miljoen euro gemoeid.

Dr. Ir. Arno Peels, voorzitter van het college van bestuur van de TU/e, maakte dat maandag 3 januari bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. De ambities zijn verwoord in het nieuwe Strategisch Plan TU/e 2020, dat als titel ‘Where innovation starts’ heeft meegekregen. Door aansluiting te realiseren bij de wereldtop kan de TU/e zijn belangrijke rol waarmaken binnen Brainport Zuidoost-Nederland, dat een toonaangevende kennisregio wil zijn.

Sterke groei
Eerder al gaf de Universiteit van Tilburg (UvT) aan dat de lat fors hoger wordt gelegd om mee te kunnen draaien in de mondiale top van de universiteiten, zowel qua onderzoek als in onderwijs. Een opvallend verschil tussen de Tilburgse en Eindhovense universiteit is echter de manier waarop men het strategisch doel denkt te verwezenlijken. 

De UvT hoopt in de nabije toekomst gebruik te kunnen maken van nieuwe wettelijke mogelijkheden om te selecteren aan de poort en alleen nog topstudenten toe te laten, vooral ook uit het buitenland. Verdere groei van het aantal studenten in Tilburg (nu ongeveer 13.000) is geen doel meer. Het aantal bachelor- en masterstudenten in Eindhoven (nu ongeveer 7200) moet in negen jaar met vijftig procent groeien. Zoals eerder al aangekondigd wil de TU/e meer ook vrouwelijke studenten binnenhalen.
 Beeld van de huidige campus van de TU/e. Onder: collegevoorzitter Arno Peels.
Ook Eindhoven heeft de wens om scherper en beter te kunnen selecteren maar ziet dat niet als een belemmering, zo blijkt uit het plan, om verder te kunnen groeien. Wel krijgen alle studenten een pittig, uitdagend studieprogramma voorgeschoteld in een ambitieus studieklimaat.

University College
Om het talent van excellente studenten tot bloei te laten komen start de TU/e met een University College, een brede Engelstalige bacheloropleiding met een zeer intensief programma. Eerder was aangekondigd dat Tilburg en Eindhoven samen een University College onder de naam Vincent van Gogh zouden gaan opzetten, maar daar staat niets over in het strategisch plan.  

De Eindhovense universiteit gaat er vanuit de helft van de benodigde investering van 600/700 miljoen zelf op te kunnen brengen. De andere helft zou dan voor rekening van overheid en bedrijfsleven moeten komen. Het geld is ondermeer nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe campus, waar eind vorig jaar al het startsein voor gegeven is. In 2010 moet de traditionele universiteitscampus getransformeerd zijn in een Science Park van internationale allure, waar ook studenten wonen en bedrijven zijn gevestigd.

De ambitieuze doelstellingen zijn vastgelegd in concrete streefcijfers, onder meer in aantallen studenten, afgestudeerden, promoties, valorisatie van onderzoeksresultaten, citaties in wetenschappelijke publicaties, enz.   

► Lees hier eerdere artikelen over de TU/e:

Investering in nieuwe campus

Eerste vrouwelijke decaan op TU/e

School of Education onder vleugels van TU/e

Meer vrouwelijke hoogleraren

► Ga hier naar de website van de TU/e voor het strategisch plan

Deel dit artikel