22 juli 2024

Passend onderwijs, wij kijken er naar uit!

Aflevering 4

COLUMN | Als het waar is wat wordt beweerd, wordt ‘passend onderwijs’ een kans en geen bedreiging.
Als het waar is komt er een einde aan de ingewikkelde indicatiestelling die ons dwingt uren te besteden aan het samenstellen van dossiers, met als resultaat de rugzak die geen enkele variatie kent.
Als het waar is komt er een einde aan een aanbodgerichte vorm van ambulante begeleiding, die niet is afgestemd op de vraag van de school en het individu maar bestaat uit een vaste systematiek vanuit aanbodgericht denken.
 
Passend onderwijs biedt ons straks kansen, waaronder de mogelijkheid tot flexibiliteit. Kansen voor ondersteuning op maat daar waar deze echt nodig is. Met een gezonde klant-leverancier-relatie waarin de vrije marktwerking zal aanzetten tot vernieuwing en verbetering.
Met ondersteuning die zich soms richt op de leerkracht, soms op de leerling, soms kort, soms lang, steeds afhankelijk van behoefte. Ondersteuning die uitgaat van zorg op maat, zowel qua duur als qua intensiteit! Met verantwoording op basis van de effectiviteit van de geleverde diensten.
 
En zouden we daarom niet blij moeten zijn? Blij, ondanks de aangekondigde bezuinigingen? Blij met die vaste specialisten per school die straks als ondersteuner én vraagbaak voor leerkrachten beschikbaar zijn en een ‘gezicht’  krijgen binnen iedere school? Specialisten die straks de leerkrachten en de schoolcultuur kennen, en gericht kunnen adviseren, vooral preventief? Die weten dat bepaalde leerlingen slechts op cruciale momenten een steuntje in de rug nodig hebben en anderen niet of juist heel intensief. Waardoor we met elkaar meer oog krijgen voor effectiviteit en efficiëntie en alleen daardoor al kostenbesparend kunnen zijn.
 
Kortom, niet bang zijn! Passend onderwijs haalt heel veel overbodige handelingen bij ons weg. Geeft de verantwoordelijkheid terug waar deze hoort, namelijk bij de scholen. Biedt ons de kans tot ondernemen, tot kritisch en creatief zijn, tot echte zorg op maat!
 
Passend onderwijs, wij kijken er naar uit!

► Lees hier vorige column

Deel dit artikel