19 april 2024

Strategische alliantie TU/e en Universiteit Utrecht

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaat nauwer samenwerken met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.
 
Met  een  strategische alliantie versterken ze de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop de partners aanvullend zijn. De focus in de samenwerking ligt daarom op duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde.
 
Gezamenlijk optrekken vergroot de kansen op verwerving van nationale en Europese middelen voor onderzoek en R&D-faciliteiten. Met dit preferred partnership zetten de drie instellingen een belangrijke stap naar intensieve en structurele samenwerking die hen nationaal en internationaal sterker zal positioneren.
 
Onderzoeksgebieden
De belangrijkste samenwerkingsrelaties tussen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de TU Eindhoven liggen op het terrein van energieonderzoek (katalyse), klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek en de gezondheidszorg. Het preferred partnership biedt de universiteiten meer toegang tot elkaars science parken, het fundamentele onderzoek (Universiteit Utrecht), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht) aan de ene kant en de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten anderzijds (TU/e).
 
Faculteitsgebouw TU/eHet Casa Confetti op de campus van de Universiteit Utrecht bevat honderden studentenkamers

De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, zullen deeltijdaanstellingen over en weer van hoogleraren realiseren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe masteropleiding op het gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.
 
Commissie Veerman
De samenwerking sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in het voorjaar van 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot samenwerking. De regio Utrecht en de regio Brabant horen beide bij de top 10 van de meest competitieve regio’s in Europa. De verdere ontwikkeling van een gezamenlijke en hoogwaardige wetenschappelijke kennisinfrastuctuur zal bijdragen aan een versteviging van de concurrentiepositie van beide regio’s.
 
TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven is een vooraanstaande onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit. Volgens de internationale THES ranking is de TU/e de beste Nederlandse universiteit. In Eindhoven werken 3100 medewerkers en studeren 7200 studenten. De TU/e beschikte in 2010 over een budget van 263 miljoen euro.
 
Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht behoort tot de 50 beste research universiteiten van de wereld volgens de prestigieuze internationale Shanghai ranking. In Utrecht werken 7500 medewerkers en studeren ruim 30 duizend studenten. De Universiteit Utrecht beschikte in 2010 over een budget van 753 miljoen euro.
 
UMC Utrecht
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met bijna 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel