26 mei 2024

Boys & Girls: Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs

HELMOND | NIEUWS | Adviesbureau Onderwijs Maak Je Samen in Helmond heeft een boek uitgebracht over onderwijs aan jongens en meisjes op de basisschool.

Het boek is een Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk Amerikaanse uitgave. De titel luidt Boys & Girls. Strategieen voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs. Belangrijkste auteur  is Michael Gurian die eerder veel succes had met zijn boek Boys and Girls Learn Differently, in Amerika een bestseller. Hij schreef het samen met Kathy Stevens en Kelley King. De inleiding van deze boekvertaling is geschreven door Lauk Woltring, gedragsspecialist.

De betekenis van sekseverschillen in het onderwijs is ook in Nederland de afgelopen jaren uitgegroeid tot een thema. Enerzijds gaat het dan om de feminisering van het onderwijzend personeel (met name in het basisonderwijs) en anderzijds om de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs.

Hulpmiddel
Het boek Boys & Girls is volgens de uitgever voor leerkrachten in het basisonderwijs een onmisbaar hulpmiddel. Ook voor professionals in de vroege voorschoolse educatie, kindercentra en buitenschoolse opvang heeft het veel te bieden. Het combineert op eenvoudige en direct toepasbare wijze de wetenschap op het gebied van de hersenen met onderwijsstrategieën.

 

In Boys and Girls Learn Differently, verklaarde Michael Gurian de oorsprong en aard van gender-verschillen in de klas. In zijn boek onderzocht hij het gedrag dat leerkrachten waarnamen en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd werden met zowel jongens als meisjes in de klas.
Zijn volgende stap, het boek Strategies for Teaching Boys and Girls, biedt praktische strategieën, lessen en activiteiten die in deklas zijn getest en die ontwikkeld zijn om de unieke sterke punten van jongens en meisjes tot uiting te laten komen.

[Bron: Persbericht]

Deze publicatie is te verkrijgen via de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen. Prijs: € 39,95 exclusief verzendkosten. Zie: http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

Deel dit artikel