24 juni 2024

Onderzoek Zwijsen: Veel ouders willen af van traditionele schooltijden

TILBURG | NIEUWS | Veel ouders met kinderen op de basisschool willen af van het traditionele rooster met een lange middagpauze. Ze willen naar meer flexibele schooltijden die beter aansluiten bij hun eigen werktijden.
 
Dat blijkt uit onderzoek van de website zwijsenouders.nl, onderdeel van de educatieve uitgeverij Zwijsen in Tilburg. Ruim vierhonderd ouders (zowel vaders als moeders) hebben vragen beantwoord over de schooltijden. Volgens Zwijsen zijn de uitkomsten representatief.
 
De enquête wijst uit dat de helft van de ondervraagden heeft aangegeven dat wat hen betreft de traditionele schooltijden op de schop mogen. Ze vinden dit rooster niet meer passen bij een
 moderne maatschappij. Dat is volgens Zwijsen opmerkelijk omdat in de enquête een grote groep ouders aangeeft wel (zeer) tevreden te zijn met het oude rooster.


 
Dat ook onder een deel van deze ouders een wens tot verandering leeft, zou te maken kunnen hebben met het halen en brengen van de kinderen. Bij een continurooster, met een relatief korte middagpauze die op school wordt doorgebracht, hoeven ouders maar twee keer per dag naar school om te halen te brengen.
Uit de enquête blijkt dan ook dat het continurooster aan populariteit wint onder ouders. Ouders die nu al met een continurooster hebben te maken  zijn dan ook het meest tevreden.
 
Experimenten
De uitkomst lijkt een bevestiging van het beleid van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs), die in november aankondigde dat ze toe wil naar flexibeler schooltijden. Scholen zouden dan ook kunnen varieren met hun vakanties. De minister kondigde aan dat een aantal scholen vanaf volgend jaar met experimenten mag starten.
 
Uit het onderzoek naar Zwijsen komt niettemin naar voren dat een grote meerderheid van de ouders wel hecht aan de lange zomervakantie. En 71 procent van de ondervraagde ouders geeft aan geen behoefte te hebben aan een vrije keuze bij het opnemen van vakanties.
 
Er loopt al een proefproject met steun van het ministerie van Onderwijs dat gaat over onderwijstijdverlenging. Dat is vooral bedoeld om kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben, bij te spijkeren. Dat kan met een verlengde school dag, maar ook door cursussen in de zomervakantie. Dit project loopt tot 2013.
 
► Lees hier de toelichting op het onderzoek
 
 

Deel dit artikel