14 juni 2024

Steeds meer gegevens scholen toegankelijk

ACHTERGROND | Tot aan het eind van de vorige eeuw waren scholen bepaald niet scheutig met het vrijgeven van informatie over hun prestaties, in alle sectoren van het onderwijs. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.
 
Voor de buitenwereld was het jaarlijkse verslag van de inspectie over de staat van het onderwijs de belangrijkste informatiebron. Maar daar valt niets te lezen over de prestaties van individuele instellingen. Het is een bekend verhaal, het is vooral het initiatief van Trouw geweest met de publicatie van schoolprestaties, in samenwerking met prof. Jaap Dronkers, die de geslotenheid rond de cijfers heeft opengebroken. Inmiddels is breed aanvaard dat instellingen in het onderwijs opening van zaken geven, via eigen initiatief of via de onderwijsinspectie.
 
De VO-raad heeft zelf het voortouw genomen. Na een voorbereidingstijd van vijf jaar wordt op 3 februari in Amsterdam officieel het project ´Vensters voor Verantwoording´ ten doop gehouden. Scholen geven op deze site gedetailleerd aan hoe ze op een aantal terreinen scoren. Van een aantal vo-scholen in de kopgroep zijn de gegevens al te raadplegen, zoals Onderwijs Brabant afgelopen najaar al meldde. (Lees hier het artikel).
 
En van de mbo-sector zijn sinds december heel veel gegevens te vinden in een nieuwe databank van de Onderwijsinspectie. Daar staan zogeheten instellingsprofielen, gebaseerd op vier pijlers: de uitkomsten van het inspectietoezicht (kwaliteit), rendementsbeoordeling (o.a. geslaagden), financiele situatie en studenttevredenheid.
 
Landelijke vergelijking
Via het profiel is het ook mogelijk door te klikken naar de JOB-enquete, een tweejaarlijks grootschalig onderzoek van de studentenbonden naar de tevredenheid van de studenten over hun opleiding. In de profielen worden de gegevens van een mbo-instelling gelegd naast de landelijke uitkomsten.
 
Voor het mbo komt het initiatief van de inspectie als geroepen. De afgelopen jaren lag de sector in de publieke opinie en vooral in politiek Den Haag onder vuur door problemen rond de invoering van het competentiegericht onderwijs (cgo). Dat proces verliep niet bij elke school even gladjes, maar de hele sector werd er op aangerekend, vonden de scholen die niet met die problemen worstelen.
 
Met behulp van de databank van de inspectie kan van elke school worden vastgesteld waar het knelt en waar het goed gaat. De sector als geheel maakt vooruitgang, bleek uit een rapport van de commisie Oudeman dat in december is verschenen. (Lees hier het artikel).
 
De bekostigde mbo-instellingen in Brabant scoren door de bank genomen rond het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de site van de inspectie, met hier en daar een uitschieter. Hieronder een overzicht van de instellingen op basis van rendement.
 

*) Deze gegevens hebben betrekking op alle geslaagden
**) Bij deze gegevens is rekening gehouden met de mate van leeracherstand waarmee studenten aan het mbo zijn begonnen.
 
De inspectie houdt op de site een lijst bij van instellingen met zwakke opleidingen en/of onvoldoende examens. Deze lijst wordt maandelijks ververst. In het najaar van 2011 volgt een nieuwe publicatie van de instellingsprofielen, met meer soorten gegevens.

► Lees hier de toelichting door de inspectie en ga hier naar de website.

Deel dit artikel