20 mei 2024

Besturen slaan alarm over bezuinigingen: ‘Meer banen op de tocht dan bij TNT’

ASTEN | NIEUWS | “Het wordt tijd dat de politiek wakker wordt geschud. De bezuinigingen in het onderwijs hebben wel degelijk grote gevolgen. Er staan misschien wel meer banen op de tocht dan bij TNT Post. De bezuinigingen gaan ten koste van het primaire proces, ook al zegt de minister dat niet het geval is.”
 
Volgens Patty Proenings, hoofd financiën van de Stichting Prodas (28 scholen) in Asten, is er alle reden om alarm te slaan vanwege het financieel zware weer waar het primair onderwijs in terecht is gekomen. Samen met haar financiële collega’s van 15 andere schoolbesturen* in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg nam zij het initiatief voor een brandbrief aan de minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt. Een maand geleden is die brief naar Den Haag gestuurd.
 
In die brief sommen de besturen o.a. de volgende knelpunten op:
 
–           Het schrappen van de subsidie voor Bestuur en Management
–           Bezuiniging op passend onderwijs
–           Het beperken van de gewichtenregeling (achterstandenbeleid)
–           Al tien jaar lang een tekort op middelen voor materiële instandhouding
–           Versobering van de groeiregeling
–           Onvoldoende bekostiging (lumpsum)
–           De kosten van de bapo (vervroegd pensioen) rijzen voor veel besturen de pan uit.
 
Bevolkingskrimp
In totaal gaat het om structureel vele honderden miljoenen. Patty Proenings legt uit wat die bezuinigingen voor een bestuur als PRODAS betekenen. “Alleen al het schrapen van de managementregeling en  de bezuiniging op de groei- en gewichtenregeling kost ons jaarlijks 450.00 euro. De bapo kost ons 560.000 euro extra.” Omgerekend gaat het om ongeveer negentien leerkrachten op basis van fte’s.
 
PRODAS kan de tekorten  nog even opvangen met de financiële reserves. “Maar als dit zo doorgaat dan redden we het daar over drie, vier jaar niet meer mee. Dan gaan er ontslagen vallen en staan er minder leerkrachten voor de klas. Wij kunnen niet meer garanderen dat we nog aan de kwaliteitseisen voldoen die de inspectie stelt.” De betrokken besturen hebben het extra moeilijk omdat zij geconfronteerd worden met een teruglopend leerlingenaantal als gevolg van de bevolkingskrimp.
 
Kopje onder
Al eerder werd bekend dat schoolbesturen zich al genoodzaakt hebben gezien om diepingrijpende maatregelen te nemen om niet kopje onder te gaan. Zoals Veldvest in Veldhoven en SKOzok in Valkenswaard waar tientallen banen verdwijnen. Proenings is ervan overtuigd dat als de effecten van de bezuinigingen bij alle besturen zichtbaar zijn er landelijk gezien duizenden banen op de tocht staan. “Het banenverlies bij TNT Post stond wekenlang in  het nieuws. Maar over het onderwijs blijft het doodstil. Wij hebben nog geen enkele reactie van de minister, er is nog geen Kamerlid dat contact met ons heeft gezocht”.
 
Donkere wolken pakken zich samen boven het basisonderwijs
Donkere wolken pakken zich samen boven het
basisonderwijs

“Ook in het onderwijs is het tot nu toe erg stil, men laat het maar gebeuren. Wij maken ons echt grote zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarom hebben wij nu een vuist gemaakt. Ik hoop dat meer besturen zich aansluiten. We hebben al een positieve reactie gekregen van besturen in Drenthe”, vertelt Proenings.
 
Oplossingen
De initiatiefnemers hebben bewust gekozen voor een constructieve brief aan Den Haag. “We geven ook aan wat in onze ogen mogelijke oplossingen zijn”, aldus Proenings. Zo vragen ze bijvoorbeeld om het maximum van 930 uur die een leerkracht les mag geven, te verruimen. “Door dat meer flexibel te maken kun je als schoolorganisatie efficiënter werken. Wij pleiten ook voor een modernisering van de bapo. We beseffen dat het een gevoelig punt is, maar deze regeling is niet meer van deze tijd.”
Maar hoe dan ook, zullen de reeds doorgevoerde bezuinigingen en de maatregelen die in de pijplijn zitten, ongedaan gemaakt moeten worden. 
 
Proenings erkent dat andere sectoren eveneens door de bezuinigingen getroffen worden. “Natuurlijk moet ook het onderwijs daarin zijn aandeel leveren, daar zijn wij niet op tegen. Maar wel op een verantwoorde manier, niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Daar vragen wij de aandacht voor.” 
 
► Lees –hier het artikel ‘De groepen worden weer groter’ 
–► Voor meer informatie: Patty  Proenings,  hoofd financiën stichting PRODAS. Telefoon 0493- 670603 end_of_the_skype_highlighting. p.proenings@prodas.nl

► Lees hier over acties van de PO-raad

*) De besturen die de brief getekend hebben zijn PRODAS, Kerobei, SKIPOV, Opmaat, Eenbes, Meederweert, SKOMeN, Invitare, PlatOO, Prisma, QiiQ, SKPO, Optimus, SPOVenray en Swalm en Roer.
 
 

Deel dit artikel