20 juli 2024

Onderzoekers: Nederlandse onderwijs handhaaft zich aan de top

TILBURG |NIEUWS | Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs staat al vijftien jaar in de Europese top. Ook mondiaal zit Nederland in de kopgroep, maar zag zich de afgelopen jaren wel voorbij gestreefd door landen Japan, Korea en Taiwan.
 
Het beeld in de media en in de Haagse politiek dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs alleen maar achteruit kachelt klopt niet. Dat stellen de onderwijskundigen Jaap Scheerens, Hans Luyten en Jan van Ravens die als onderzoeker verbonden zijn aan het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente.
 
Zij trekken deze conclusie op basis van een vergelijking van nationale en internationale studies over de onderwijskwaliteit die in de periode 1995 – 2010 verschenen zijn. Volgens de drie wetenschappers maken die studies duidelijk dat Nederlandse leerlingen nog steeds (ver) boven het gemiddelde scoren in Europa. Zelfs de allochtone leerlingen doen het relatief goed.
 
Constant niveau
Het Nederlands onderwijs presteert op een constant hoog niveau, stellen de onderzoekers. In het voortgezet onderwijs hebben ze geen significante achteruitgang gesignaleerd. Deze constatering rijmt niet met het rapport van de parlementaire commissie Dijsselbloem, dat juist kritisch was over de kwaliteit.
 
Scholieren van het Beatrix College in Tilburg op weg naar de volgende les.

Onderzoeker Scheerens zegt daarover in Trouw dat de conclusies van de commissie rammelden. “Dijsselbloem ging met een negatief vooroordeel aan het werk. Er moest iets negatiefs uitkomen. Maar als je de onderzoekgegevens goed bekijkt, dan kun je er niet omheen: het beeld is positief”.
 
De onderzoekers zien overigens wel verbeterpunten. Zo moeten Nederlandse kinderen in vergelijking met het buitenland al op vroeg moment in het voortgezet onderwijs keuzes maken en wordt de doorstroming naar hogere vormen van onderwijs niet gemakkelijk gemaakt.  
 
Reactie Ferrier
CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier, vrijdag op werkbezoek in Tilburg, zei in een eerste reactie blij te zijn met het onderzoek. Er wordt volgens haar teveel in negatieve termen gepraat over het onderwijs. “We moeten ook oog hebben voor wat er goed gaat, en daar mogen we trots op zijn. Laten we dat ook uitstralen.”
Niettemin vindt het Kamerlid dat de ambities wel omhoog moeten, zoals verwoord in de slogan van het kabinet: ‘De basis op orde, de lat omhoog’. We moeten af van de zesjescultuur, aldus Ferrier.
 
De reviewstudie ‘Perspectieven op onderwijskwaliteit’ is uitgevoerd in het kader van het Programma voor het Onderwijsonderzoek (PROO), dat valt onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
[Bron: o.a. Persbericht]

Deel dit artikel